Acatistul Sfântului Antonie cel Mare

Rugăciunile începătoare, obligatorii: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi Continuă lectura

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI a Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril

Iubiţi întru Domnul Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi, monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori! Sfânta Biserică slăveşte în chip luminos şi cu bucurie taina naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la Preacurata Fecioara Maria.