Predică în duminica a IV-a după Rusalii

“Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L, Şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul Acela”.

Predică din duminica a III-a după Cincizecime

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”. (Mt. 6:33) În duminica a III după Rusalii Biserica ne propune pericopa Evanghelică din predica de pe munte a Mântuitorului Hristos. Dacă în prima duminică după Rusalii am vorbit despre mărturisirea și urmarea lui Hristos, în a doua despre chemare la apostolat a primilor ucenici ai Mântuitorului, atunci în a III-a duminică vorbim despre programul spiritual, pe care îl propune Mântuitorul celor care îl urmează.

Duminica Tuturor Sfinților și începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel

Înainte de începerea Postului Sfinților Apostoli Petru si Pavel, la 28 iunie 2024, în Duminica Tuturor Sfinților, Comunitatea ortodoxă moldovenesacă a Cuviosului Paisie de la Neamț a fost invitată la sărbătoarea patronală a parohiei franceze Saint Pierre de Chaillot din Paris și pentru a marca frumosul jubileu de 60 de ani a parohului aceste parohii, părintelui Jacques-Olivier.

Sărbătoarea Tuturor Sfinților

De Dumnezeu dăruită, Curată Fe¬cioară, roagă-te împreună cu cetele cele de Sus, cu toți înțelepții Apostoli, cu sfinții mucenici și cu prorocii, ca să luăm desăvârșit dezlegare de păcate. (Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții). Ziua Tuturor Sfinților este sărbătoarea în care Biserica Ortodoxă îi onorează pe toți cei care, de-a lungul timpului, s-au rugat și au mărturisit credința în Domnul, fie că sunt cunoscuți sau necunoscuți. Este important să reținem că doar o parte dintre sfinți sunt cunoscuți și canonizați de Biserică.