eparhia corsunului Bine aţi venit pe site-ul Comunităţilor Ortodoxe Moldoveneşti

Acatistul cuviosului părintelui nostru Paisie de la Neamţ

O, preaminunate alesule al lui Hristos, mare stareţ, preacuvioase părintele nostru Paisie, în zilele vieţii tale pământeşti pe mulţi la calea mântuirii i-ai povăţuit şi cu înţelepciune spre Împărăţia Cerurilor i-ai ridicat, şi tuturor ai fost părinte blând şi iubitor.

Posted on 27 November 2018
continuare
Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Creştinii ortodocşi intră astăzi în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Posted on 8 June 2015
continuare
Rugăciune pentru pace în Ucraina și în toată lumea

Într-un mesaj adresat la 17 iunie 2014 tuturor creștinilor patriarhiei Moscovei, patriarhul Chiril a cerut ca o rugăciune pentru pace în Ucraina să fie săvârșită în cadrul fiecărei liturghii.

Posted on 21 June 2014
continuare
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

Condacul 1: Mult-nevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toţi din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfinţitele locaşuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor;

Posted on 6 May 2014
continuare
CANON DE RUGĂCIUNE LA VREME DE NECAZURI

Cântarea 1: Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră! Adeveritu‑s‑au cuvintele Tale, Mântuito­ru­le, căci ne‑ai spus mai înainte despre gre­u­­tăţile prin care vom trece, dar ne‑ai şi în­vă­ţat să stăm împotriva lor cu bărbăţie: „În lu­me necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am bi­ruit lumea”. O, sfântă îndrăzneală care dai pu­tere iubitorilor de Hristos şi ruşinezi lu­mea iubi­toare de plăceri!

Posted on 21 February 2014
continuare
Rugăciunile de seară
RUGĂCIUNILE DE SEARĂ În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Rugăciune către Duhul Sfânt Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. De la Paşti şi până la Înălţare, în locul rugăciunii „Împărate Ceresc”, se cântă troparul: „Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. (de trei ori) De la Înălţare până la Duminica Mare, rugăciunile se încep cu „Sfinte Dumnezeule”, fără a citi „Împărate Ceresc”. După Paşti, întreaga Sptămână Luminată, în locul rugăciunilor de dimineaţă se citesc „Ceasurile Pascale”. Aceste explicaţii se referă şi la Rugăciunile de dimineaţă.   Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Rugăciune către Sfânta Treime Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru Numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care eşti în ceruri sfinţească-se Numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine nădăjduim, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum... Rugăciunea întâi a Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl Dumnezeule cel veşnic şi Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi toate păcatele ce am făcut în această zi: cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândul; şi curățeşte, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului şi a sufletului. Şi-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace ca, sculându-mă din ticălosul meu aşternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele şi să calc pe vrăjmaşii cei ce se mă luptă, pe cei trupeşti şi pe cei fără de trup. Şi mă izbăveşte, Doamne, de gândurile cele deşarte, care mă spurcă şi de poftele cele rele. Că a Ta este împărăția, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a doua a Sfântului Antioh către Domnul nostru Iisus Hristos Atotțiitorule Cuvinte al Tatălui, însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te depărta niciodată de la mine robul Tău, ci odihneşte întru mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei şarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, mă păzeşte cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, şi mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în aşternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu Patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzeşte şi mă ridică, la vreme cuvioasă, spre a Ta slăvire, că preaslăvit eşti cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul Duh în veci. Amin. Rugăciunea a treia către Sfântul Duh Doamne, Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhule adevărate, milostiveşte-Te spre mine, păcătosul robul Tău, şi mă miluieşte şi-mi iartă mie, nevrednicului, toate câte am greşit Ție astăzi ca un om, şi nu numai ca un om, ci şi mai rău decât dobitocul. Păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinerețe, din obiceiul cel rău, din voia cea slobodă şi din lene; ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte; că acestea toate şi mai mari decât acestea am făcut. Miluieşte-mă, Stăpâne şi Făcătorul meu, pe mine, leneşul şi nevrednicul robul Tău, şi mă uşurează şi mă slobozeşte şi mă iartă, ca un bun şi de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc şi să dorm eu, păcătosul şi necuratul şi ticălosul, şi să mă închin şi să cânt şi să preaslăvesc preacinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui şi cu al Unuia-Născut Fiului Lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a patra Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit în această zi cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul, ca un Bun şi Iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără scârbă dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul. Că Tu eşti păzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ție slavă înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a cincea Doamne Dumnezeul nostru, întru Care am crezut şi al Cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului şi trupului, celor ce mergem spre somn; păzeşte-ne de toată năluca şi fără de întunecata dulceaţă, potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupeşti şi ne dă în curăție a viețui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca, dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine eşti cuvântat în veci. Amin. Rugăciunea a şasea a Sfântului Ioan-Gură-de-Aur Pentru ceasurile zilei Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răbdare şi voie nebiruită şi blândeţe. Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica ta în inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să fac întru toate voia ta. Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli şi de patimile trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuviincioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei tu, deci să fie şi întru mine, păcătosul, voia ta. Că binecuvântat eşti în veci. Amin. Pentru ceasurile nopţii Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de muncile cele de veci. Doamne, de am greşit fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea, neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită. Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greşti, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, mă miluieşte, văzând neputinţa sufletului meu. Doamne, trimite mila ta întru ajutorul meu, ca să proslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robu Tău, în Cartea Vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun. Doamne Dumnezeul meu, deşi n-am făcut nimic bun înaintea Ta, dă-mi după harul tău, să pun început bun. Doamne, stropeşte inima mea cu roua harului Tău. Doamne al cerului şi al pământului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul, ruşinatul şi necuratul robul Tău întru împărăţia Ta. Amin. Rugăciunea a şaptea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Preacurată şi binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet, şi cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără prihană să o trec şi prin tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată. Rugăciunea a opta către Sfântul Îngerul Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi, şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui protivnic mă izbăveşte; ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor sfinților. Amin. Condacul Născătoarei de Dumnezeu Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Fecioară care eşti pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine, păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău şi de a ta folosinţă, că spre tine nădăjduieşte sufletul meu şi mă miluieşte. Rugăciunea Sfântului Ioanichie Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperemântul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. (metanie)   Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori). Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioşilor părinţilor noştri, şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-mă pe mine, păcătosul.   De la Paşti până la Înălţarea Domnului în locul acestei rugăciuni (« Cuvine-se cu adevărat… ») se citeşte Irmosul 9 din Caconul Paştilui :Îngerul a strigat Celei pline de dar, curată Fecioară, bucură-te şi iarăşi zic bucură-te, că Fiul Tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură Sioane; iar tu, curată Născătoare de Dumenzeu, veseleşte-te întru Învierea Celui născut al tău. Aceste explicaţii se referă şi la rugăciunile de dimineaţă. Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin Stăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi va fi acest pat groapă? Sau încă vei lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte şi iată moartea îmi stă de faţă. De judecata Ta, Doamne, mă tem şi de munca cea fără de sfârşit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurata Maica Ta şi pe toate puterile cereşti şi pe sfântul Înger, păzitorul meu. Şi ştiu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda şi munca. Ci, rogu-Te, Doamne, mântuieşte-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept, nu e lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu e nici o minune, că sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea şi milostivirea Ta cea nespusă, ci, precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cândva să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m-am asupra lui. Slavă… Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse; izbăveşte-mă de ele şi mă mântuieşte, Bunule, ca un iubitor de oameni. Şi acum…. Amin. Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, care eşti mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima şi cu gura, mărturisind că tu eşti de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat şi te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Apoi să-ţi săruţi crucea ta şi să faci semnul Sfintei Cruci pe locul unde vrei să te culci, de la cap până la picioare, aşijderea şi spre toate colţurile, spunând rugăciunea: Rugăciunea Cinstitei Cruci Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui, şi să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, preacinstită și de viață făcătoarea Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, ce S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe Tine, cinstită Crucea Sa, spre izgonirea a tot pizmașul. O, preacinstită și de viață făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Îngrădește-mă, acoperă-mă și mă păzește, Doamne, cu puterea cinstitei și de viață purtătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin. Rugăciune Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile noastre cele de voie şi cele fără de voie, cele cu lucrul şi cu cuvântul, cele cu ştiință şi cu neştiință, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu gândul. Toate le iartă nouă, ca un Bun şi Iubitor de oameni. Pe cei ce ne urăsc pe noi şi ne fac strâmbătate, iartă-i, Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraților şi rudeniilor noastre, dăruieşte-le cererile cele către mântuire şi viață veşnică. Pe cei ce sunt întru neputință, cercetează-i şi vindecare dăruieşte-le. Cu cei călători, împreună călătoreşte, poporului la oaste ajută-i. Celor ce ne slujesc şi ne miluiesc pe noi, iertare păcatelor dăruieşte-le. Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii, miluieşte-i după mare mila Ta. Pomeneşte, Doamne, pe cei mai dinainte adormiți, părinți şi frați ai noştri, şi le dă lor odihnă, unde cercetează lumina Feței Tale. Pomeneşte, Doamne, pe frații noştri cei robiţi şi-i izbăveşte de toată înconjurarea. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce aduc roduri şi fac bine întru sfintele Tale biserici şi le dă lor cererile cele către mântuire şi viață veşnică. Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi, smeriții, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi! Luminează mintea noastră cu lumina cunoştinței Tale şi ne îndreptează în calea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, şi ale tuturor Sfinților Tăi, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin. Și ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn, odihnă trupului și sufletului; și ne păzește pe noi de întunecatul somn al păcatului și de toată întunecata și cea de noapte patimă a dulceții. Contenește întărâtările patimilor, stinge săgețile vicleanului cele aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleșug. Zburdările trupului nostru le potolește și tot gândul nostru cel pământesc și trupesc adoarme-l. Și ne dăruiește nouă, Dumnezeule, minte deșteaptă, cuget curat, inimă trează, somn ușor și de toată nălucirea satanei nestrămutat. Şi ne scoală pe noi în vremea rugăciunii, întăriți întru poruncile Tale și pomenirea judecăților Tale întru noi nestricată având-o. Cuvântare de slava Ta în toată noaptea ne dăruiește, ca să cântăm și să binecuvântăm și să slăvim preacinstitul și preaîncuviințatul Numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preaslavită pururea Fecioară, binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, și cere să mântuiască prin tine sufletele noastre. Mărturisirea păcatelor în toate zilele Marturisesc Tie, Domnului Dumnezeului meu, Celui in Treime Sfânt, slăvit si inchinat, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, toate pacatele mele cele ce am facut in toate zilele vietii mele si in tot ceasul, şi în vremea de acum şi în toate zilele trecute şi în nopţi, cu fapta cu cuvantul şi cu gândirea, cu îmbuibarea şi cu beţia, cu mâncarea pe ascuns, cu vorba deşartă, cu trândăvirea, cu lenea, cu grăirea împotrivă, cu neascultarea, cu clevetirea, cu pizma, cu osândirea, cu nebăgarea de seamă, cu iubirea de sine, cu răpirea, cu minciuna, cu dobânzi spurcate, cu multă agoniseală, cu râvnirea, cu zavistia, cu mânia, cu ţinerea de minte a răului, cu urâciunea, cu luarea de mită şi cu toate simţirile mele: cu vederea, cu auzul, cu mirosul, cu gustul, cu pipăirea şi cu alte păcate ale mele sufleteşti şi trupeşti, cu care pe Tine, Dumnezeul meu şi Făcătorul meu Te-am mâniat şi pe aproapele meu l-am nedreptatit, pentru care căindu-mă vinovat pe mine mă pun înaintea Ta şi voiesc să mă pocăiesc, numai Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mi, cu lacrimi şi cu smerenie mă rog, iartă-mi cu milostivirea Ta toate păcatele mele şi mă dezleagă de toate acestea, care le-am făcut înainte Ta, ca un bun şi de oameni iubitor. Amin. Când vrei să te culci, zi În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îmi încredinţez sufletul meu, păzeşte-mă, binecuvintează-mă, miluieşte-mă după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şi viaţă veşnică îmi dăruieşte. Amin. Apoi, făcându-ţi semnul crucii şi cu rugăciunea pe buze şi în minte adormind, cu nădejde gândeşte-te la ziua judecăţii, cum vei sta înaintea lui Dumnezeu. 
Posted on 21 May 2013
continuare
Rugăciunile de dimineaţă
RUGĂCIUNILE DE DIMINEAŢĂ Sculându-te din somn, mai întâi de orice lucru stai cu evlavie, făcându-ţi închipuirea că stai înaintea lui Dumnezeu Atotvăzătorul şi fă trei închinăciuni, zicând:  Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie. Apoi fă-ţi semnul crucii şi zi: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Rugăciunea vameşului Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. Rugăciunile începătoare Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de 3 ori) Rugăciune către Duhul Sfânt Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. De la Paşti şi până la Înălţare, în locul rugăciunii „Împărate Ceresc”, se cântă troparul: „Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. (de trei ori) De la Înălţare până la Duminica Mare, rugăciunile se încep cu „Sfinte Dumnezeule”, fără a citi „Împărate Ceresc”. După Paşti, întreaga Sptămână Luminată, în locul rugăciunilor de dimineaţă se citesc „Ceasurile Pascale”. Aceste explicaţii se referă şi la Rugăciunile de seară. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Rugăciune către Sfânta Treime Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru Numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care eşti în ceruri sfinţească-se Numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Troparele treimice Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Slavă... Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Şi acum... Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi; deci, cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Doamne miluieste (de 12 ori) Din somn sculându-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele; ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt întru mărturisirea inimii şi să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. (o închinăciune) Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. (o închinăciune) Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însusi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru (o închinăciune). Psalmul 50 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei. CREZUL, Simbolul credinţei Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, și a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Carele din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. Rugăciunea întâia a Sfântului Macarie cel Mare Doamne, curăţeşte-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăveşte-mă, deci de vicleanul şi să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică şi să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a doua a Sfântului Macarie cel Mare Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ţie, Mântuitorule, şi înaintea Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte, Cel ce Te-ai răstignit de voie, şi pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală şi mă mântuieşte, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni; iar după somnul nopţii, să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mântuieşte. Rugăciunea a treia a Sfântului Macarie cel Mare Sculându-mă din somn, către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, scap şi spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ţie, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea şi în tot lucrul. Izbăveşte-mă de toate lucrurile lumeşti cele rele şi de sporirea diavolească izbăveşte-mă şi mă du întru împărăţia Ta cea veşnică. Că Tu eşti Făcătorul meu şi Purtătorul de grijă şi Dătătorul a tot binele şi întru Tine este toată nădejdea mea şi Ţie slavă înalţ, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a patra a Sfântului Macarie cel Mare Doamne, Cel ce cu multă bunătatea Ta şi cu îndurările Tale cele mari, mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut timpul nopţii acesteia fără de ispită de toată răutatea pizmaşului, Tu Însuţi Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învredniceşte-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a cincea a Sfântului Macarie cel Mare Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Care primeşti de la puterile Tale cele cereşti cântarea Sfintei Treimi, primeşte şi de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi şi ne dăruieşte în toţi anii vieţii noastre şi în tot ceasul, Ţie slavă să-Ţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a şasea a Sfântului Vasile cel Mare Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte şi Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat, slăvite şi prea minunate, care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna nepuţintelor noastre şi spre repaos de ostenelile trupului celui cu multe osteneli, mulţumindu-Ţi că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după obiceiul cel iubitor de oameni Te-ai milostivit şi ne-ai ridicat pe noi a mâneca şi a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale celei neasemanate: luminează ochii gândului nostru şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei şi ne deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale, ca să putem în liniste a cânta, a Te lăuda şi pururea a ne mărturisi Ţie: Dumnezeului Celui slăvit întru toate şi de toţi, Tatălui Celui fără de început, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău, şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a şaptea a Sfântului Vasile cel Mare Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul puterilor şi a tuturor trupurilor, Care între cele de sus locuieşti şi spre cele de jos priveşti; Cel ce ispiteşti inimile şi rărunchii şi tainele oamenilor le ştii cu adevărat; Lumină fără de început şi pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare; Însuţi, Împărate fără de moarte, primeşte rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopţii, îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale. Lasă nouă greşelile ce am greşit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă. Curăteşte-ne pe noi de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcându-ne pe noi casă cinstitului şi Sfântului Tău Duh. Şi ne dăruieşte nouă cu inima veghetoare şi curată să trecem toată noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim aflaţi zăcând şi dormitând, ci priveghind şi sculaţi în lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a intra în bucuria şi cămara slavei Lui celei dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă şi nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu eşti lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti toate, şi pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin. Rugăciunea a opta, către Sfântul Înger Păzitor Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea pătimaşului meu suflet şi a vieţii mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreşte mâna mea cea slabă şi neputincioasă şi mă îndreptează la calea mântuirii. Aşa, Sfinte Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul şi acoperătorul sufletului şi al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am scârbit în toate zilele vieţii mele şi orice am greşit în această noapte. Acoperă-mă în această zi şi mă păzeşte de toată ispita şi cursa potrivnicului, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu. Şi te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa şi vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătăţii Sale. Amin. Rugăciunea a noua, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni, alungă de la mine, smeritul şi ticălosul robul Tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gândurile cele necurate, cele rele şi hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. Şi stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele, aduceri-aminte şi năravuri, şi de toate faptele cele rele mă izbăveşte, că binecuvântată eşti de toate neamurile şi preacinstitul Tău nume se slăveşte în vecii vecilor. Amin. Rugăciune către Sfântul al cărui nume îl porţi Roagă-te lui Dumnezeu, Sfinte, plăcut al lui Dumnezeu (...), căci eu cu osârdie alerg către tine, cel grabnic ajutător şi rugător înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Cântare Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-Te Ceea ce eşti plină de dar, Marie, Domnul este cu Tine, binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre. Troparul Crucii şi rugăciunea pentru patrie Mântuieşte Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, biruinţă binecredincioşilor creştini asupra potrivnicului dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău. Rugăciune pentru cei vii : Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe duhovnicescul meu părinte (prenumele), părinţii mei (prenumele), fraţii şi surorile, rudele, prietenii şi apropiaţii mei (prenumele) şi pe toţi dreptmăritorii creştini. Rugăciune pentru răposaţi Odihneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi : părinţilor mei (prenumele), şi ale tuturor rudeniilor mele, prieteni şi apropiaţi dreptmăritori creştini, şi le iartă toate greşelile cele de voie şi fără de voie, dăruieşte lor Împărăţia Cerească şi împărtăşirea bunătăţilor Tale celor veşnice. Sfârşitul rugăciunilor Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori). Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri, şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin. De la Paşti până la Înălţarea Domnului în locul acestei rugăciuni (« Cuvine-se cu adevărat... ») se citeşte Irmosul 9 din Caconul Paştilui : Îngerul a strigat Celei pline de dar, curată Fecioară, bucură-te şi iarăşi zic bucură-te, că Fiul Tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură Sioane; iar tu, curată Născătoare de Dumenzeu, veseleşte-te întru Învierea Celui născut al tău. Aceste explicaţii se referă şi la rugăciunile de seară. 
Posted on 21 May 2013
continuare
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare
Rugăciunile începătoare, obligatorii: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!   Condacul 1: Fugind de întunericul cel negru al Egiptului, ai căutat pământul cel de viaţă dătător al pustiului. Prin înfrânare şi nevoinţă vestejind săltările trupului, prealăudate, te-ai făcut pildă monahilor, de Dumnezeu cugetătorule, celor ce cântă: Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Icosul 1: Om cu firea te-ai arătat, părinte, dar te-ai văzut împreună cetăţean cu îngeri, căci ca un fără de trup ai vieţuit pe pământ, Preacuvioase Antonie, lepădând toată purtarea de grijă a trupului, pentru aceasta grăim ţie: Bucură-te, odrasla cucernicului părinte; Bucură-te, ramura credincioasei maicii sfinte; Bucură-te, vlăstarul cel nevestejit al Egiptului; Bucură-te, povăţuitorul cel mare al pustiului; Bucură-te, că din tinereţe lui Hristos ai urmat; Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat; Bucură-te, arătătorule al căilor monahiceşti; Bucură-te, cel ce voieşti mântuirea muritorilor; Bucură-te, izbăvitorul din înşelăciuni ai celor mulţi; Bucură-te, dătătorul râurilor de tămăduiri; Bucură-te, prin care Dumnezeu s-a preaînălţat; Bucură-te, prin care satana s-a ruşinat; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 2: Văzându-te pe tine, de Dumnezeu purtătorule, vrăjmaşul, la înălţime ridicat, se ispitea a te împiedica de la toate faptele bune, însă după puţin s-a ruşinat de sporirea ta, care, nevoindu-te cu trupul şi înălţându-te cu sufletul, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 2: Având cunoştinţa celor ce sunt ca şi cum nu ar fi, ai trecut cu vederea trecătoarele desfătări ale vieţii; deci în mormânt închizându-te, prin multe necazuri te-ai înţelepţit, nădejdea spre Dumnezeu punându-ţi; pentru care auzi acestea: Bucură-te, insuflătorule al nădejdii în Dumnezeu; Bucură-te, pierzătorule al nebuniei vrăjmaşului; Bucură-te, cel ce nu te înspăimânţi de rănirile lui; Bucură-te, biruitorul uneltirilor lui; Bucură-te, lauda cea vestită a pământului Egiptului; Bucură-te, cel mai strălucit decât toţi monahi, lumina cea mai strălucită Bucură-te, floarea cea de Dumnezeu împodobită a cuvioşilor; Bucură-te, frumuseţea cea preastrălucită a sfinţilor; Bucură-te, luminat desluşitor al înţelepţilor; Bucură-te, luceafărul strălucitor al luceferilor; Bucură-te, izvorul cel viu al pustiei; Bucură-te, glasul cel puternic, risipitor al trândăviei; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 3: Puterea Celui Preaînalt tare te-a făcut în toate, Antonie fericite, că văzând pornirea vrăjmaşilor cea neputincioasă venind asupra ta, neclintit ai rămas şi, cu darul înconjurat fiind de toate părţile, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 3: Având dumnezeiască dorinţă, încă mai mult a fi necăjit, cugetătorule de Dumnezeu, ai văzut dumnezeiescul har; că din cer lumina pogorându-se, te-a cercetat pe tine în nevoinţă, şi glas ai auzit, întărindu-te şi grăind: Bucură-te, fiule al dumnezeieştii lumini; Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt; Bucură-te, făclia cea nestinsă a liniştii; Bucură-te, canonul cel preadrept al înfrânării; Bucură-te, privirea cea preadulce a îngerilor şi a oamenilor; Bucură-te, mărirea cea lăudată a celor aleşi; Bucură-te, izgonitorule al patimilor omeneşti; Bucură-te, îmbogăţitorule de dumnezeiesc har; Bucură-te, pîrinte întâistătător al părinţilor; Bucură-te, preacinstite iscusit păzitor al celor neînsoţiţi; Bucură-te, cel ce covârşeşti întru cunoştinţă pe cei înţelepţi; Bucură-te, cel ce întăreşti pe credincioşii cei căzuţi ridicându-i; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 4: Aprins fiind de dumnezeiască dorinţă, către muntele pustiului ai alergat, Antonie, bucurându-te; iar cel nărăvit întru răutate, un disc mare de argint a pus înaintea ta, însă tu ca pe un gunoi defăimându-l cântai lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 4: Nevoindu-te mai presus de fire, Părinte Antonie, şi biruind relele vicleşuguri diavoleşti, mai presus de acestea te-ai arătat, deci, făcându-te cetăţean al pustiei, auzi acestea: Bucură-te, canonul şi temelia pustnicilor; Bucură-te, plângerea împotriva răilor vrăjmaşi; Bucură-te, slujitorule al slujbelor celor mai bune; Bucură-te, dătătorule al celor ce cer cele dumnezeieşti; Bucură-te, că rău ai pătimit, vrăjmaşului împotrivindu-te; Bucură-te, că, unindu-te cu Dumnezeu, te-ai veselit; Bucură-te, minunea cea preaveselitoare a îngerilor; Bucură-te, cel ce eşti rană grea a demonilor; Bucură-te, credinciosule slujitor al lui Dumnezeu; Bucură-te, înaintestătător al credincioşilor; Bucură-te, prin care s-au deşertat cetăţile; Bucură-te, prin care munţii în cetăţi s-au schimbat; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 5: Vrând a trece Nilul, părinte de Dumnezeu purtătorule Antonie, luntre neaflându-se, te-ai suit pe un crocodil, mergând spre cercetarea rugătorilor tăi, cântând împreună cu dânşii lui Dumnezeu: Aliuia!   Icosul 5: Văzându-te tinerii Egiptului în pustie locuind, ca pe unul mai presus de oameni, şi auzind învăţătura ta, s-au schimbat cu dumnezeiască schimbare; pentru care, slăvind pe Dumnezeu, grăim ţie: Bucură-te, cel ce eşti om între îngeri; Bucură-te, cel ce eşti înger între oameni; Bucură-te, cel ce, prin pildele tale, pământul l-ai făcut cer; Bucură-te, cel ce, prin faptele tale, ai slujit lui Dumnezeu; Bucură-te, că ai surpat sprânceana demonilor; Bucură-te, cel ce ai înălţat viaţa muritorilor; Bucură-te, tăinuitorule al dumnezeieştii stăpâniri cea în trei Sori; Bucură-te, povăţuitorule al dumnezeieştii petreceri; Bucură-te, ridicarea celor căzuţi; Bucură-te, mântuirea multora; Bucură-te, că ne povăţuieşti pe noi a urma ţie; Bucură-te, că urmând poveţelor tale, adunăm sufletului bogăţie; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 6: Propovăduitor al dreptei credinţe celor fără de Dumnezeu te-ai arătat şi voind a te face mucenic, cu bărbăţie în oraş ai intrat; dar, neîmplinindu-ţi dorinţa, cu singură bunăvoinţă te-ai făcut desăvârşit nevoitor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 6: Ca un luceafăr în pustiul Egiptului strălucind, întunericul înşelăciunii ai gonit şi, săvârşind pururea tămăduiri, prin tine Dumnezeu S-a preaslăvit; pentru care primeşti de la noi acestea: Bucură-te, prin care se împodobesc cuvioşii; Bucură-te, prin care oamenii se mântuiesc; Bucură-te, dunmezeiască mângâiere a bolnavilor; Bucură-te, harul cel dumnezeiesc al călătorilor; Bucură-te, că ai vindecat prin rugăciune pe cea îndrăcită; Bucură-te, preafericite, cel ce de toţi te-ai depărtat; Bucură-te, că îndată în pustie ai fugit; Bucură-te, cel ce viaţă îngerească ai uneltit; Bucură-te, cel ce te-ai făcut dumnezeiesc slujitor; Bucură-te, cel ce te-ai arătat pentru noi mijlocitor către Domnul; Bucură-te, povăţuitorul poporului către Dumnezeu; Bucură-te, împăciuitorul oamenilor cu Dumnezeu; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 7: Rămânând în munţii pustiului marele Antonie, hrană de la saracini avea, apoi lucrând pământul, cu grâu şi cu finice se hrănea, fiarele înfricoşându-se, iar pe credincioşi îndemnându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 7: Nou oraş ai arătat adâncimea pustietăţii, Antonie fericite, cel deopotrivă cu îngerii; căci ca un alt Ierusalim şi Sinai muntele tău s-a preamărit, şi ca un alt Moise şi Ilie arătându-te, auzi acestea: Bucură-te, al doilea Moise cu faptele; Bucură-te, al doilea Ilie cu chipurile; Bucură-te, cel ce blândeţii lui David te-ai asemănat; Bucură-te, cel ce cărările Botezului ai urmat; Bucură-te, cel ce ai izvorât apă monahilor în loc însetat; Bucură-te, cel ce lui Pavel cel simplu te-ai asemănat; Bucură-te, cel ce în fiecare zi ai sfătuit pe monahi; Bucură-te, cel ce ai povăţuit îndeosebi pe cei gresiţi; Bucură-te, cel ce ai vindecat pe cei orbi; Bucură-te, cel ce ai îndreptat pe cei slăbănogi; Bucură-te, cel ce ai gonit patimile cele sufleteşti; Bucură-te, cel ce ai vindecat durerile cele trupeşti; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 8: Străină minune! Văzând vânarea în multe feluri, nicidecum nu te-ai înspăimântat, de trei ori fericite; iar vânătorul, dumnezeiasca ta faţă văzând, de frică fiind cuprins, îndată a murit, făcându-te tu pildă tuturor celor ispitiţi, a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 8: Cu totul vesel te-ai arătat, văzând înălţarea sufletului lui Ammun, pe care ai arătat-o celor împreună cu tine întrebat fiind de dânşii, de Dumnezeu purtătorule Antonie; deci, văzând sfinţenia ta, minunându-ne, grăim ţie: Bucură-te, însuţi văzătorule al tainelor; Bucură-te, trecătorule cu vederea al pământeştilor lucruri; Bucură-te, luminarea adevărată a celor necunoscători; Bucură-te, grabnică supunere a supuşilor; Bucură-te, că pe cele viitoare, ca pe cele de faţă le vedeai; Bucură-te, că arătai cu putinţă pe cele cu neputinţă; Bucură-te, că ai mântuit pe tinerii cei îndrăciţi; Bucură-te, cel ce ai tămăduit pe cei bolnavi de ochi; Bucură-te, cel ce vedeai înălţarea sufletelor; Bucură-te, cel ce mai înainte spuneai ieşirea lor; Bucură-te, toiagul cel bun al monahilor; Bucură-te, cinstită împodobire a credincioşilor; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 9: Tot darul cel dumnezeiesc, ca şi Pavel ai primit, ca cel ce te-ai făcut şi tu, toate tuturor, pe toţi covârşindu-i Antonie, până şi în văzduh te-ai răpit, cuvioase, pentru care, încutremurat cu totul cântai lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 9: Pe ritorii cei mult vorbitori, ca pe niste peşti fără de glas i-ai arătat prin cuvintele tale, de Dumnezeu purtătorule, că, istorisind despre Dumnezeu, cuvintele tale asemânându-le cu lucrurile, te-ai făcut minunat şi mărit; Bucură-te, cel ce veseleşti auzul credincioşilor; Bucură-te, cel ce ai dezlegat împleticirile filozofilor; Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu, după împărtăşire; Bucură-te, înălţarea preacuvioşilor după străduire; Bucură pentru aceasta cântăm ţie: Bucură-te, versul înţelepciunii lui Dumnezeu; Bucură-te, vistieria cuvintelor Lui; Bucură-te, cel mai înţelept decât toţi filozofii; Bucură-te, cel mai iscusit şi mai înalt în cuvinte; Bucură-te, preamărită auzire şi grăire a celor înţelepţi; Bucură-te, preacinstită oglindire a monahilor şi a tuturor celor ce te caută; Bucură -te, prin care s-a înfiinţat monahismul; Bucură-te, prin care s-au îndreptat credincioşii; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 10: Grăbindu-te, de Dumnezeu purtătorule părinte, după porunca dinainte primită de la Dumnezeu, te-ai dus către Pavel Tebeul, şi, împiedicându-te de multe ispite, nu te-ai înfricoşat de relele întâmplări şi, dobândind ceea ce doreai, ai încetat întristarea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 10: A doua oară, făcând călătoria marele Antonie şi grăbindu-se către Pavel Tebeul, a văzut înălţarea sufletului lui; deci, alergând şi găsindu-l mort, l-a îngropat, luându-i îmbrăcămintea; pentru care grăim lui: Bucură-te, înger purtător de trup; Bucură-te, omule cel ce cu Dumnezeu ai vorbit; Bucură-te, cel ce ai văzut nevoinţele lui Pavel; Bucură-te, slujitorul îngropării lui; Bucură-te, cel ce ai istorisit vieţuirea lui; Bucură-te, cel ce te-ai îmbogăţit cu a lui făptură bună; Bucură-te, cel ce mai înainte ai cunoscut înşelăciunea eresurilor; Bucură-te, cel ce ai alinat tulburarea Bisericilor; Bucură-te, cel ce ai gonit primejdia eresului; Bucură-te, părtaşul dreptei cunoştinte; Bucură-te, bună mireasmă a pustiurilor; Bucură-te, bună insuflare a monahilor; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 11: Nevoind Valachie, cel de cele arieneşti cugetător, a cunoaşte pe Fiul, Dumnezeu preaînalt, te-ai pornit împotriva lui, Antonie, şi el, ticălosul, luând cele după faptele sale, de cal a fost ucis, iar tu lui Dumnezeu cântai: Aliluia!   Icosul 11: Lumina, trimisă de Luminătorul cel mare, arătându-te tu Antonie, ai luminat pe toţi, şi pe ucenici tăi sfătuind, mai înainte le-ai arătat mutarea ta din viaţa de aici, iar ei, de întristare fiind cuprinşi, cântau ţie acestea: Bucură-te, mângaierea noastră; Bucură-te, încurajarea tuturor; Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi de cele cereşti; Bucură-te, sfătuitorul celor doritori de cele sufleteşti; Bucură-te, că ieşirea ta mai înainte ai cunoscut-o, de Dumnezeu purtătorule; Bucură-te, următorule ai înţelepţiţilor de Dumnezeu apostoli; Bucură-te, prin care pământenii se laudă; Bucură-te, prin care înţelepţii se apară; Bucură-te, desfătarea slavei tale celei negrăite; Bucură-te, amintirea hranei tale celei sfinte; Bucură-te, că învăţăturile tale cu drag le primim; Bucură-te, că ne mântuim sufletul urmându-ţi sfaturile; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 12: De mare dar s-a învrednicit marele Atanasie, luând amândouă hainele tale, de Dumnezeu purtătorule Antonie, şi scriind dumnezeiasca ta viaţă, cea de una sută şi cinci ani, cânta lui Dumnezeu: Aliluia!   Icosul 12: Cânţi împreună cu îngerii ca mai înainte cu oamenii, în ceruri veselindu-te, fericite, cântarea cea întreit-sfântă lui Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru cei ce te cinstim pe tine, Antonie, şi cu dragoste cântăm acestea: Bucură-te, locuitorul celor cereşti; Bucură-te, împodobitorul celor pământeşti; Bucură-te, cel ce împreună petreci cu îngerii; Bucură-te, împreună-vorbitorule cu Sfinţii; Bucură-te, pururea lăudătorule al Preasfintei Treimi; Bucură-te, fierbinte mijlocitorule al tuturor către Dumnezeu; Bucură-te, povăţuitorul şi sprijinitorul celor ce te laudă pe tine; Bucură-te, strălucitule păstor şi învăţătorule al ucenicilor tăi; Bucură-te, înaintestătător al tuturor cuvioşilor; Bucură-te, preacinstitule conducător al celor necăsătoriţi; Bucură-te, cel ce eşti cald mijlocitor al celor ce poartă numele tău; Bucură-te, mare apărător al celor ce te cinstesc pe tine; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 13: O, preaînţelepte de Dumnezeu purtătorule Antonie, căpetenia părinţilor şi slava cuvioşilor, primeşte de la noi aceste laude ce cu tot sufletul le aducem ţie şi roagă-te lui Dumnezeu pentru noi cei ce cântăm: Aliluia! (de 3 ori)   Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Om cu firea te-ai arătat, părinte, dar te-ai văzut împreună cetăţean cu îngeri, căci ca un fără de trup ai vieţuit pe pământ, Preacuvioase Antonie, lepădând toată purtarea de grijă a trupului; pentru aceasta grăim ţie: Bucură-te, odrasla cucernicului părinte; Bucură-te, ramura credincioasei maicii sfinte; Bucură-te, vlăstarul cel nevestejit al Egiptului; Bucură-te, povăţuitorul cel mare al pustiului; Bucură-te, că din tinereţe lui Hristos ai urmat; Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat; Bucură-te, arătătorule al căilor monahiceşti; Bucură-te, cel ce voieşti mântuirea muritorilor; Bucură-te, izbăvitorul din înşelăciuni ai celor mulţi; Bucură-te, dătătorul râurilor de tămăduiri; Bucură-te, prin care Dumnezeu s-a preaînălţat; Bucură-te, prin care satana s-a ruşinat; Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!   Condacul 1: Fugind de întunericul cel negru al Egiptului, ai căutat pământul cel de viaţă dătător al pustiului. Prin înfrânare şi nevoinţă vestejind săltările trupului, prealăudate, te-ai făcut pildă monahilor, de Dumnezeu cugetătorule, celor ce cântă: Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!
Posted on 11 January 2013
continuare
Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)

Condacul 1: Între Sfinţii Părinţi ai fost biruitor, cel ce în această lume decăzută spre părinteasca îmbrăţişare a cuvioşilor celor din vechime ne călăuzeşti, ca o punte peste adâncul necredinţei. O, fraţilor, nu plângeţi, ci vă veseliţi, căci avem un neclătit îndrumător: Bucură-te, Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinţii Părinţi!

Posted on 27 November 2012
continuare
Acatistul Sfântului Spiridon Sfânt Ierarh (mare făcător de minuni)

Condacul 1: Apărătorului credinţei dreptmăritorilor, Cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulţumitoare, toţi care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa, şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni!

Posted on 24 October 2012
continuare
Acatistul Sfintei Cruci

Condacul 1: De trei ori fericită şi preacinstită Cruce, ţie ne închinăm credincioşii şi te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălţare; ci ca o pavăză şi armă nebiruită, ocroteşte şi acoperă cu darul tău, pe cei ce cântă: Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Posted on 17 September 2012
continuare
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail

Condacul 1: Alesule Voievod al Puterilor ceresti si aparator al neamului omenesc, aceas­ta cantare de multumire aducem tie noi, cei izbaviti prin tine din necazuri; ci tu, ca unul care stai inaintea Scaunului im­paratului Slavei, slobozeste-ne pe noi din toate nevoile, ca laudandu-te sa strigam tie, cu credinta si cu dragoste: Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Posted on 17 September 2012
continuare

Calendar Ortodox

Întreabă preotul

Programul slujbelor

Pelerinaje, Sfințenii

Resurse Ortodoxe

Arhive

Facebook

Twitter


© 2011 Comunităţile ortodoxe moldoveneşti din Eparhia Corsunului