Steaua sus răsare Posted on 22 December 2011   

Steaua sus răsare
Ca o taină mare
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte

Că astăzi Curat
Prea Nevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergînd după rază
Pe Hristos să-L vază

Şi dacă porniră
Îndată-L găsiră
La Dînsul întrară
Şi se închinară
Care bucurie
Şi aici să fie
De la tinereţe
Pîn-la bătrîneţe

Steaua sus răsare
Steaua taină mare
Steaua străluceşte
Magilor vesteşte.

Comentarii

Calendar Ortodox

Întreabă preotul

Programul slujbelor

Pelerinaje, Sfințenii

Resurse Ortodoxe

(Română) Arhive

Facebook

Twitter