Predica în duminica lui Zacheu și pomenirea sfântului Efrem Sirul Posted on 13 February 2019    0 Comments;

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. 

Căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor” (I Tim. 4:10). 

Acestea cuvinte le-am auzit astăzi, în Epistola către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. 

Ele ne dezvăluie dragostea și bunătatea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, dar mai ales pentru cei ce-L caută. Această dragoste o aflăm prin diferite pilde evanghelice, prin viețile sfinților, prin exemplele din viața noastră. Ele ne descoperă bunătatea divină și ne arată care este pronia lui Dumnezeu pentru omul păcătos.

Exemplu lui Zaheu vameșul este unul binegrăitor în această privință. El, din curiozitatea sa dorea să-L vadă pe Hristos, dar temându-se de concetățenii săi, de colegii săi, vroia să rămână neștiut de nimeni. Dorința aceasta l-a mânat spre un lucru cu totul deosebit. Planul pe care l-a pus în gând Zaheu este descris foarte frumos de sfântul Evanghelist Luca și citit de fiecare dată când săvârșim sfințirea unei locuințe. Numai să ne imaginăm cum s-a petrecut divulgarea lui Zaheu și cum prin acest gest s-a petrecut convertirea lui. Trecând Iisus pe lângă locul unde era ascuns Zaheu, frunzișul unui smochin, îi spune: „Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân” (Luc. 19: 5). Dorind să fie neștiut de nimeni s-a pomenit în centrul atenției. Zaheu nu s-a rușinat, n-a negat curiozitatea sa, nu s-a smintit de simplitatea sa, ci s-a grăbit să se coboare și să-L primească pe Hristos în casa lui. Dumnezeu, văzând așa o schimbare radicală în inima lui a spus: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut” (Luc. 19: 9-10).

Acesta a fost și răspunsul lui Hristos la murmurarea, nedumerirea, poate chiar revolta poporului ce se considera ales, ce-și imaginea dreptatea sa și înfăptuirea legii lui Moise. Realitatea ne arată altceva, pentru că ei îndeplinind cele exterioare nu înțelegeau și nu vedeau ce se întâmplă în interiorul persoanelor care și-au recunoscut păcatul și au reinviat pentru o viață sfântă. Ceea ce era și mai trist, poporul care mergea în urma lui Iisus Nazarineanul, nu vedea în El pe Fiul lui Dumnezeu așa cum L-a văzut Zaheu.

Acest exemplu ne atrage cu sinceritatea și simplitatea sa, și ne arată cum trebuie să creștem în virtuțile duhovnicești. Îndemnul apostolului Pavel: „fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură” (I Tim. 4: 12-13) se referă la nu numai apostolului Timotei dar și nouă tuturor.

Și totuși, inițial cuvintele aceste sunt adresate unui tânăr episcop și apostol Timotei. Ele ne arată înălțimea și încrederea apostolului Pavel în el, transmițându-i toată plinătatea arhierească și apostolică. El era pus să învețe și să îndrume poporul din Efes. Nu toți tinerii au așa o purtare și o viață evlavioasă. Mulți sunt învăluiți de patimi sau chiar nesupuși.

 

Sfantul Efrem Sirul

Un astfel de exemplu avem în viața sfântului Efrem Sirul, fiul unui păstor de oi. Efrem fiind isteț, talentat, făcea multe șotii. Știindu-l lumea din sat că el era bun de năzdrăvănii, odată l-a năpăstuit și l-a nedreptățit că el a furat oile de la un gospodar din localitatea vecină. Fiind închis, sfântul și-a analizat toată viața lui petrecută în nepăsare și și-a pus în gând că dacă va fi eliberat din închisoare nu se va mai întoarce la viața lui de odinioară. După puțin timp adevărul s-a descoperit și Efrem a fost eliberat. După ieșirea lui din temniță, el își schimbă radical viața. Noi cunoaștem pocăința acestui Sfânt mai ales prin rugăciunea din Postul Mare: „Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe și al iubirii de sine nu mi-l da mie...” El mai are încă 400 de predici, scrisori și trimiteri care au un folos mare pentru sufletele însetate de Dumnezeu. Trecând printr-o tinerețe zburdalnică, el a avut curajul și înțelepciunea să se schimbe și a devenit un învățător al Bisericii. Aceasta a fost atât de evident încât el a participat la primul sobor ecumenic împreună cu episcopul Iacob (Mar Jacob), primul episcop din Nisibe.

Viața acestui sfânt este exemplu pentru fiecare din noi și ne arată că talanții pe care i-am primit trebuie să-i putem folosi întru slava lui Dumnezeu și a Bisericii Lui.

Duminica de astăzi este și duminica noilor martiri și mărturisitori și tuturor victimelor regimului totalitar sovietic și ateu, care a distrus credința în mijlocul poporului. Exemplul noilor martiri este grăitor, pentru că ei chiar în mijlocul acestei apostazii s-au arătat fermi și nu și-au înclinat genunchii în fața noilor idei și ideologii de frica prigonitorilor, de frica persecuțiilor și defăimării ai Bisericii lui Hristos.

Astăzi trăim în timpuri grele, chiar dacă nu avem atât de evidente persecuții, dar diavolul distruge unitatea credinței prin vicleșug și ură semănată între frați. Toate acestea știindu-le, trebuie să ne punem speranța că de vom căuta pe Dumnezeu cum L-a căutat Zaheu, Efrem Sirul, cum l-au căutat noii martiri, și vom avea pace, liniște și dragoste adevărată, vom căpăta și mântuire.

Domnul să ne ajute în această lucrcare. Amin.
Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Comentarii

adaugă Comentariu

Completaţi formularul de mai jos pentru a adăuga un comentariu nou:
* *

Calendar Ortodox

Întreabă preotul

Programul slujbelor

Pelerinaje, Sfințenii

Resurse Ortodoxe

Arhive

Facebook

Twitter


© 2011 Comunităţile ortodoxe moldoveneşti din Eparhia Corsunului