Duminica a V-a din Postul Mare. Pomenirea Sfintei Maria Egipteanca. Posted on 17 April 2019    0 Comments;

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh.

Iubiți părinți, frați și surori, în duminica a V-a a Postului Mare facem pomenirea sfintei Maria Egipteanca, una din persoanele care și-a schimbat radical viața și a devenit un simbol al pocăinței pentru toate timpurile. Acest exemplu Biserica ni-l propune în perioada Postului Mare, ca și noi să putem pătrunde în adâncul pocăinței și să urmăm exemplul acestei sfinte.

Știm din Evanghelie că Hristos a făcut multe minuni dar cea mai mare minune pe care a săvârșit-o și o săvârșește Dumnezeu împreună cu omul este minunea pocăinței. V-am atras atenția deja că Hristos, înainte de a face vindecare trupească, tămăduia sufletul, adică ierta păcatele. Această lucrare a lui Hristos era o provocare pentru iudei, cărturari și farisei. „Cum poate oare „Acesta” ierta păcatele?” – se întrebau ei, neînțelegând lucrarea și misiunea Domnului Hristos.

El a venit pe pământ pentru a-l schimba pe om, pentru a-l transforma: de la întuneric la lumină, de la starea lui de păcătoșenie la dreptate, de la egoism către slujire și cunoașterea lui Dumnezeu. În pericopa Evangheliei de azi ni se punea o întrebare clară și cu un sens profund prin dialogul fiilor lui Zevedeu și Hristos: care va fi locul nostru întru slava vieții ce va să fie? „Doamne, dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta” (Mc. 10:37), se adresează frații Iacov și Ioan Învățătorului lor.

Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem” (Mc. 10: 38-39). Ei mărturisesc credința lor puternică și devotamentul față de Hristos, înțălegând că este vorba de însușirea și acceptarea în plinătatea sa a uciniciei. Apostolul Iacov a fost martirizat primii dintru cei doisprezece ucenici ai lui Hristos. „Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit” (Mc. 10: 38-40). Prin acest răspuns Hristos și-a manifestat smerenia Sa, supunerea și ascultarea față de Tatăl Său Ceresc. Tatăl toată judecată a dat-o Fiului, iar Fiul întru toate S-a supus Tatălui. Ce taină adâncă!!

Această pericopă se termină cu învățătura Domnului Hristos lăsată ucenicilor Săi și nouă tuturor: „Iar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă” (Mc. 10: 43-44). Prin aceasta Hristos ne arată că oriunde vom fi, în ce slujire ne-am afla, mai ales când suntem mai mari, avem o prioritate, ori o funcție în societate, o răspundere în familie sau o slujire în Biserică să ne stăruim ca această să fie o servire pe care putem s-o aducem față de cei mai mici. Numai prin smerenie și prin slujire vom putea să căpătăm șederea dea dreapta și dea stânga „întru slava” Mielului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca această învățătura să ne fie un punct de reper în viața noastră de toate zilele. Amin.

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Comentarii

adaugă Comentariu

Completaţi formularul de mai jos pentru a adăuga un comentariu nou:
* *

Calendar Ortodox

Întreabă preotul

Programul slujbelor

Pelerinaje, Sfințenii

Resurse Ortodoxe

Arhive

Facebook

Twitter


© 2011 Comunităţile ortodoxe moldoveneşti din Eparhia Corsunului