(Română) Predica Dregătorului bogat din duminica XXX după Cincizecime. Posted on 17 December 2019    0 Comments;