Predică din duminica a III-a după Cincizecime

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”. (Mt. 6:33) În duminica a III după Rusalii Biserica ne propune pericopa Evanghelică din predica de pe munte a Mântuitorului Hristos. Dacă în prima duminică după Rusalii am vorbit despre mărturisirea și urmarea lui Hristos, în a doua despre chemare la apostolat a primilor ucenici ai Mântuitorului, atunci în a III-a duminică vorbim despre programul spiritual, pe care îl propune Mântuitorul celor care îl urmează.

Duminica Tuturor Sfinților și începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel

Înainte de începerea Postului Sfinților Apostoli Petru si Pavel, la 28 iunie 2024, în Duminica Tuturor Sfinților, Comunitatea ortodoxă moldovenesacă a Cuviosului Paisie de la Neamț a fost invitată la sărbătoarea patronală a parohiei franceze Saint Pierre de Chaillot din Paris și pentru a marca frumosul jubileu de 60 de ani a parohului aceste parohii, părintelui Jacques-Olivier.

Sărbătoarea Tuturor Sfinților

De Dumnezeu dăruită, Curată Fe¬cioară, roagă-te împreună cu cetele cele de Sus, cu toți înțelepții Apostoli, cu sfinții mucenici și cu prorocii, ca să luăm desăvârșit dezlegare de păcate. (Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții). Ziua Tuturor Sfinților este sărbătoarea în care Biserica Ortodoxă îi onorează pe toți cei care, de-a lungul timpului, s-au rugat și au mărturisit credința în Domnul, fie că sunt cunoscuți sau necunoscuți. Este important să reținem că doar o parte dintre sfinți sunt cunoscuți și canonizați de Biserică.

Sarbătoarea Cincizecimii sau Duminica Mare

„Cincizecimea” sau „Pentecosta” Πεντηκοστὴ ἡμέρα este semnificativă atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Cincizecimea este de fapt cuvântul grecesc πεντηκοστὴ pentru sărbătoarea cunoscută în Vechiul Testament ca Sărbătoarea Săptămânilor (Leviticul 23.15, Deuteronomul 16.9). În această zi se sărbătorește primirea Legii și sfârșitul călătoriei prin pustiu, intrarea în țara făgăduinței a poporului ales. Această sărbătoare își încununează sensul în Noul Testament.

Sâmbăta Morților și Importanța Rugăciunilor pentru cei Adormiți

Sâmbăta Morților, cunoscută în popor și ca Ziua Moșilor (pomenirea strămoșilor noștri), este ziua în care creștinii din întreaga lume îi pomenesc pe toți cei adormiți. Este important să pomenim pe cei morți în această zi, deoarece ziua următoare, adică a Cincizecea zi după Paști sărbătorim Ziua fondării Bisericii – este Ziua Bisericii! Pomenind pe cei răposați, noi reunim pe toți în rugăciunile noastre și pe cei din Biserica Luptătoare și pe cei din Biserica Triumfătoare, participând cu toții la acest praznic.

Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos

Hristos S-a inaltat! « Inaltă-te peste ceruri, Dumnezeule, si peste tot pământul slava Ta, ca să se izbăvească cei plăcuti ai Tăi» Psalmul 107 :5. Suntem într-o zi plină de istorie a neamului omenesc cu semnificații duhovnicești, o zi în care îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos, cu ochii minții și ai inimii, înălțându-Se la ceruri și șezând de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl.

Pastorală la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos a Înaltpreasfințitului Nestor, Mitropolitul Corsunului, Exarhul Europei de Vest

În această zi a Nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat încă o dată posibilitatea de a ne apropia cu gândul de ieslea din Betleem, în care Fiul Unul-Născut și Cuvântul lui Dumnezeu a fost așezat de Sfânta Sa Mamă, pentru a contempla din nou iubirea divină și încrederea lui Dumnezeu în oameni.

Pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos a Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir

În această zi sfântă, plină de lumină şi de adevăr, bucurie se așterne pe fața întregului pământ „căci Prunc S-a născut nouă, un Fiu S-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui, și se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar.” (Isaia 9, 5-6).

Lectura și reflecția – virtuți subestimate sau mai puțin apreciate. Arhimandritul Andronic Popovici, egumenul-arhivist al Mănăstirii Noul-Neamț

Ultimul bloc de lecții din acest an este dedicat temei: „Lectura și reflecția – virtuți subestimate sau mai puțin apriciate. Arhimandritul Andronic Popovici, egumenul-arhivist al Mănăstirii Noul-Neamț”. Pentru a înțelege mai ușor importanța lecturii și reflecției, să examinăm acestea virtuți în viața părintelui arhimandrit Andronic.