Diocèse de Chersonèse

Le diocèse de Chersonèse regroupe les paroisses du patriarcat de Moscou en France, en Espagne, en Suisse, au Portugal et en Italie. Actuellement elle réunit aussi les paroisses du diocèse de Bogorodsk, créé en 2006 pour l’Italie. A partir du 24 décembre 2010, Mgr Nestor (Sirotenko) est responsable de ces deux diocèse : de Chersonèse et de Bogorodsk.

Homélie du 4ème dimanche après la Pentecôte

« En entrant dans Capharnaüm, Jésus fut abordé par un centurion qui le suppliait et disait : Seigneur, mon serviteur est alité à la maison, paralysé et souffrant terriblement. Jésus lui répondit : J’irai et je le guérirai. Mais le centurion répliqua : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi ; dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, bien que soumis à des autorités, j’ai des soldats sous mes ordres ; je dis à l’un : Va, et il va ; et à un autre : Viens, et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela, et il le fait. En entendant cela, Jésus fut étonné et dit à ceux qui le suivaient : En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi. Je vous dis que beaucoup viendront de l’est et de l’ouest pour prendre place avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centurion : Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur fut guéri à cette heure-là. »

(Română) Predică din duminica a III-a după Cincizecime

(Română) În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă ». (Mt. 6:33) În duminica a III după Rusalii Biserica ne propune pericopa Evanghelică din predica de pe munte a Mântuitorului Hristos. Dacă în prima duminică după Rusalii am vorbit despre mărturisirea și urmarea lui Hristos, în a doua despre chemare la apostolat a primilor ucenici ai Mântuitorului, atunci în a III-a duminică vorbim despre programul spiritual, pe care îl propune Mântuitorul celor care îl urmează.

(Română) Duminica Tuturor Sfinților și începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel

(Română) Înainte de începerea Postului Sfinților Apostoli Petru si Pavel, la 28 iunie 2024, în Duminica Tuturor Sfinților, Comunitatea ortodoxă moldovenesacă a Cuviosului Paisie de la Neamț a fost invitată la sărbătoarea patronală a parohiei franceze Saint Pierre de Chaillot din Paris și pentru a marca frumosul jubileu de 60 de ani a parohului aceste parohii, părintelui Jacques-Olivier.

(Română) Sărbătoarea Tuturor Sfinților

(Română) De Dumnezeu dăruită, Curată Fe¬cioară, roagă-te împreună cu cetele cele de Sus, cu toți înțelepții Apostoli, cu sfinții mucenici și cu prorocii, ca să luăm desăvârșit dezlegare de păcate. (Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții). Ziua Tuturor Sfinților este sărbătoarea în care Biserica Ortodoxă îi onorează pe toți cei care, de-a lungul timpului, s-au rugat și au mărturisit credința în Domnul, fie că sunt cunoscuți sau necunoscuți. Este important să reținem că doar o parte dintre sfinți sunt cunoscuți și canonizați de Biserică.

(Română) Sarbătoarea Cincizecimii sau Duminica Mare

(Română) „Cincizecimea » sau „Pentecosta” Πεντηκοστὴ ἡμέρα este semnificativă atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Cincizecimea este de fapt cuvântul grecesc πεντηκοστὴ pentru sărbătoarea cunoscută în Vechiul Testament ca Sărbătoarea Săptămânilor (Leviticul 23.15, Deuteronomul 16.9). În această zi se sărbătorește primirea Legii și sfârșitul călătoriei prin pustiu, intrarea în țara făgăduinței a poporului ales. Această sărbătoare își încununează sensul în Noul Testament.

(Română) Sâmbăta Morților și Importanța Rugăciunilor pentru cei Adormiți

(Română) Sâmbăta Morților, cunoscută în popor și ca Ziua Moșilor (pomenirea strămoșilor noștri), este ziua în care creștinii din întreaga lume îi pomenesc pe toți cei adormiți. Este important să pomenim pe cei morți în această zi, deoarece ziua următoare, adică a Cincizecea zi după Paști sărbătorim Ziua fondării Bisericii – este Ziua Bisericii! Pomenind pe cei răposați, noi reunim pe toți în rugăciunile noastre și pe cei din Biserica Luptătoare și pe cei din Biserica Triumfătoare, participând cu toții la acest praznic.