Hramul Bisericii Sfântului Duh din Clamart

Luni, 24 iunie 2024, Biserica Sfântului Duh din Clamart a marcat ziua hramului. Cu grija parohului bisericii și a enoriașilor, Biserica a fost frumos împodobită, îmbrăcând straie de sărbătoare.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de ieromonahul Iosif Pavlinciuc, parohul bisericii, ieromonahul Nicodim Pavlinciuc, iereul Marc Genan, iereul Gavriil Lacascad, împreună cu diaconul Ioan.

Corul a fost condus de Iulia Kikeiva.

Ieromonahul Iosif a adresat un cuvânt de felicitare și învățătură, vorbind despre lucrarea Duhului Sfânt în Biserică și în fiecare din noi. Prin rugăciune către Mângâietorul, lăsăm loc în inima și în viața noastră Duhului Adevărului cel Sfânt.

La începutul fiecărei rugăciuni, fie cea de dimineață, fie înainte de începerea oricărui lucru, pronunțăm rugăciunea adresată Duhului Sfânt: „Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre“.

Biserica există ca o comunitate duhovnicească prin lucrarea Duhului Sfânt asupra fiecăruia individual. Ea este Trupul tainic al Domnului, plină de Duhul Sfânt, prin care noi simțim prezența lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune: „noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup” (I Corinteni 12, 13).

„Şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.” (Efeseni 4:3-5)

Prin Tainele Bisericii, în special prin Sfânta Euharistie, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, noi primim darurile Duhului Sfânt și devenim parte a Bisericii. Această transformare tainică are loc prin lucrarea Duhului Sfânt.

Una din stihirile Vecerniei spune: „Pe toate le dă Duhul Sfânt: izvorăște proorocii, sfințește pe preoți, pe cei necărturari i-a învățat înțelepciune, pe pescari teologi i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o plinește. Cel ce ești de o ființă și de un scaun cu Tatăl și cu Fiul, Mângâietorule, slavă Ție!”

Este important ca să ne păstrăm inima în credință și rugăciune cu smerenie și dragoste, să luptăm împotriva păcatului, pentru a primi harul mângâietor. Sfântul Serafim de Sarov, spune că „scopul vieţii creştine este dobândirea Sfântului Duh”.

La fel cum s-au întrebat opamenii, adunați la sărbătoarea Cincizecimii la Ierusalim, ne întrebăm şi noi: Ce trebuie să facem? Pocăiți-vă! Acesta a fost mesajul propus de Apostoli. La judecată vom da răspuns de faptele noastre. De aceea schimbarea fiecăruia în duhul adevărului depinde de voința, osteneala, năzuința fiecăruia. Lucrarea Duhului Sfânt, începută în ziua Cincizecimii la Ierusalim, continuă și astăzi în Biserică și în sufletul fiecăruia din noi.

Doamne, deschide inima noastră ca să primim în ea căldura Duhului Sfânt!

 

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *