De mîine începe Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului sau Postul Sfintei Marii începe pe 14 august și are o durată de două săptămîni (14-28 august).

Ce s-ar putea de spus despre Postul Adormirii Maicii Domnului? La ce ne îndeamnă acest Post?

Postul Adormirii Maicii Domnului este o perioda cu totul deosebită în viața duhovnicească. Creștinul pregătindu-se de sărbătoarea trecerii Maicii Domnului de la viața vremelnică la viața cea veșnică, își analizează propria sa viață și se roagă Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru sfîrșitul creștinesc al vieții sale.

Acest Post ne aduce aminte de virtuţile alese ale Sfintei Fecioare Maria, care şi-a petrecut întreaga viaţă, în post şi rugăciune continuă, pentru mântuirea neamului omenesc.

Originea acestui post trebuie căutată în secolul al V-lea cînd cultul Maicii Domnului a cunoscut o dezvoltare tot mai accentuată şi când sărbătoarea Adormirii ei a început a căpăta o mai mare importanţă. Iar uniformizarea datei și a duratei postului a avut loc în secolul XII, la Sinodul Local din Constantinopol, ţinut la 1166, sub patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi.

Spre deosebire de celelalte posturi, acesta este unul mai strict. În cele două săptămâni există o singură dezlegare la peşte, pe 19 august, când este prăznuită Schimbarea la faţă a Domnului.

Sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos ne dezvăluie taina Luminii Necreate sau a Luminii Taborului. Domnul descoperind ucenicilor săi slava Sa cea Dumnezeiască, i-a pregătit pentru a accepta și a înțelege Patima Sa. Totodată, prin această sărbătoare Domnul ne îndeamnă la înălțimile duhovnicești prin lepădarea grijii lumești și prin cugetarea la frumusețea eternă realizată prin rugăciune.

Domnul să ne ajute și să ne motiveze în această avansare spirituală, ridicîndu-ne de la o treaptă la alta, prin evenimentele cotidiene, prin sfintele Taine, prin post și rugăciune.

Maica Domnului ajută-ne să înțelegem tainele divine, precum și planul dumnezeisc al mîntuirii noastre. 

Comentarii

Articole similare