Afară ninge lininştit

Afară ninge lininştit
Şi-n casă arde focul
Iar noi pe lîngă mama stînd
Demult uitară-m jocul

E noapte patul e făcut
Dar cine să se culce
Cînd mama spune de Iisus
Cu glas duios şi dulce

Cum s-a Născut afară-nger
În eslea cea săracă
Cum boii peste El suflă
Căldură ca să-i facă

Cum au venit la eslea Lui
Păstorii să se-nchine
Şi Îngerii din cer cîntau
Cu flori de măr în mînă.   AMIN.

Comentarii

Related Post