Franţa: Biserica Sfinţilor Constantin şi Elena din Clamart şi-a marcat ziua hramului

La 7 iunie 2015, în prima duminică după pomenirea Sfinţilor Înctocmai cu Apostolii Împăraţi Constantin şi Elena, în Biserica din Clamart a avut loc festivitate de sărbătoare – hramul bisericii.

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvîrşită de episcopul Nestor de Corsun, care a venit să împartă bucuria sărbătorii cu enoriaşii uneia dintre cele mai vechi comunităţi ai eparhiei din Clamart.

Împreună cu episcopul au slujit ieromonahul Iosif (Pavlinciuc), parohul bisericii, protodiaconul Nicolai Rebinder şi diaconul Alexandr Maştaler.

Sfînta Liturghie a fost săvîrşită în slavonă veche şi franceză.
La sfîrşit episcopul Nestor i-a felicitat pe toţi cei prezenţi cu ocazia sfintei sărbători şi le-a adresat un cuvînt de învăţătură.

Manifestaţiile au încheiat cu agapa de sărbătoare în casa de lîngă biserică.

Comentarii

Related Post