Episcopul Nestor a vizitat eparhiile Mitropiliei Moldovei

În perioada 27 – 29 aprilie, PS Nestor, episcopul Corsunului, a vizitat Republica Moldova. Scopul călătoriei a fost vizitarea eparhiilor Mitropoliei Moldovei, întâlniri frăţeşti cu arhiereii şi preoţimea din Biserica Ortodoxă Moldovenească, închinarea la sfinţeniile pământului Moldovei.

În timpul vizitei PS Nestor a fost însoţit de secretarul Administraţiei parohiilor italieneşti ieromonahul Antonii (Sevriuc), secretarul eparhiei Corsunului pe problemele diasporei moldoveneşti ieromonahul Iosif (Pavlinciuc) şi responsabilul bisericii Sf. Serafim de Sarov din or. Montgeron, ieromonahul Nicodim (Pavlinciuc).

Ajuns în data de 27 aprilie în aeroportul din Chişinău episcopul Nestor a fost întâmpinat de episcopul de Edineţ şi Briceni, PS Nicodim. După aceasta, episcopul s-a îndreptat spre Orhei, unde a vizitat parohia Sf. Gheorghe şi reprezentanţa Mitropoliei Moldovei în Orhei. În seara aceleeaşi zile episcopul Nestor a ajuns în Bălţi.

A doua zi, pe 28 aprilie, episcopul Nestor a vizitat conducerea eparhială şi s-a întâlnit cu episcopul de Bălţi şi Făleşti, PS Markell. La discuţie au luat parte secretarul Administraţiei parohiilor Patriarhiei Moscovei în Italia ieromonahul Antonii (Sevriuc), clericii eparhiei Corsunului ieromonahii Iosif şi Nicodim (Pavlinciuc) şi secretarul eparhiei Bălţului protoiereul Petru Cinciuc.

La sfârşitul vizitei episcoul Corsunului şi însoţitorii săi au vizitat parohiile Sf. Nicolae şi a Sf. Constantin şi Elena din or. Bălţi.

În seara aceleeaşi zile episcopul Markell şi episcopul Nestor, împreună cu clericii eparhiilor Corsun şi Bălţi, au săvârşit Vecernia în biserica Sf. Parascheva din or. Bălţi.

Fotoreportajul acestei slujbe este plasat pe siteul oficial al eparhiei de Bălţi şi Făleşti.

La 29 aprilie, a 3-a săptămână după Paşti, duminica femeilor Mironosiţe, în ultima zi a călătoriei sale în Moldova, episcopul Nestor a vizitat or. Edineţ şi a luat parte la sărbătorirea zilei numelui episcopului de Edineţ şi Briceni, PS Nicodim. Prea Sfinţia Sa Nicodim a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în catedrala Sf. Dumitru, înconjurat fiind de un sobor de Ierarhi format din Înalt Preasfinţitul Alexandru, Arhiepiscop de Pereiaslav-Hmelniţc şi Vişnevsc (Biserica Ortodoxă Ucraineană), Prea Sfinţitul Nestor, Episcop de Corsun, Prea Sfinţitul Ambrozie, Episcop de Neftecamsk şi Belebei, precum şi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

La sfârşitul slujbei a fost sîvârşit drumul crucii, după care în adresa episcopului Nicodim au răsunat cuvinte de felicitare, inclusiv din partea episcopului Nestor al Corsunului.

Cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, episcopul Nicodim a înmânat oaspeţilor prezenţi la slujbă diferite distincţii, printre care:

–          Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Alexandru a fost decorat cu cea mai îanaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova – ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt”;

–          Prea Sfinţitul Episcop Nestor şi Prea Cuviosul Ieromonah Antonie (Sevriuc) au fost distinşi cu ordinul „Cuviosul Paisie Velicicovski”.

Fotoreportajul acestei ceremonii este plasat pe siteul oficial al eparhiei de Edineţ şi Briceni.

În seara aceleaşi zile episcopul Nestor şi însoţitorii săi au vizitat conducerea eparhiei de Edineţ.

Comentarii

Articole similare