Pastorala la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos a PS Nestor, episcopul Corsunului

PASTORALA PASCALĂ A PS NESTOR, EPISCOPUL CORSUNULUI

Iubiţi întru Hristos părinţi, fraţi şi surori!

HRISOS A ÎNVIAT!


Cu bucurie şi emoţie profundă vă adresez tuturor aceste cuvinte pascale. Cât de mult aş dori să vă felicit personal pe fiecare dintre voi în parte, cu fiecare să împart bucuria Învierii Domnului: cu clericii eparhiei Corsunului, care-mi sunt foarte dragi, cu clericii parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Italia, cu enoriaşii permanenţi şi străduitori, împrăştiaţi prin diferite ţări ale Europei Occidentale, şi cu toţi cei care, poate, pentru prima dată sau întâmplător au călcat pragul bisericii în această sfântă noapte pascală.

La Dumnezeu însă, nimic nu este întâmplător şi nimeni nu este străin pentru Domnul. Toţi suntem la fel de dragi Lui şi El ne iubeşte la infinit pe toţi. „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16).

Pe icoana Învierii vedem cum Hristos Mântuitorul îl scoate pe Adam de mână din adâncimea iadului. Adam, însă, ne reprezintă pe noi toţi, tot neamul omenesc, toţi cei care au trăit cândva, cei vii acum şi cei care vor trăi pe pământ.

Şi se împlinesc cuvintele Mântuitorului: „Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine”  (Ioan 12:32). Domnul, biruind moartea, ne înalţă şi pe noi împreună cu El, ne atrage în Împărăţia Sa veşnică, însă, „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18:36), mărturiseşte Hristos. Ea este situată în afara limitelor înţelegerii noastre, dincolo de orizontul gândirii umane.

Dar în acelaşi timp, Împăraţia Lui este aproape de noi în aceste zile pascale.

Fie ca bucuria Învierii Domnului, iubiţilor, să vă lumineze întotdeauna calea vieţii Dumneavoastră, ajutându-vă să depăşiţi toate greutăţile şi obstacolele. Şi fie ca întotdeauna să răsune în inimile noastre aceste cuvinte veşnice:

HRISTOS A ÎNVIAT ! ADEVĂRAT A ÎNVIAT  HRISTOS!

 

NESTOR
EPICOPUL CORSUNULUI
Învierea Domnului, 2011, Paris

Comentarii

Articole similare