Reflecții la duminica Sfintei Treimi

Iubiţi Fraţi creştini!!!

În duminica de astăzi, numită Duminica Mare sau Duminica Cincizecimii, prăznuim minunea Pogorîrii Duhului Sfant peste Apostolii Domnului şi, de asemenea, ziua întemeierii Bisericii creştine în lume.

Înainte de înălţarea Sa la cer, Mantuitorul a poruncit ucenicilor Săi să nu se despartă de Ierusalim, ci să aştepte împlinirea făgăduinţei Tatălui ceresc, adică primirea Duhului Sfant. Şi li s-a spus că atunci vor fi îmbrăcaţi cu putere de sus, vor fi luminaţi şi întăriţi să predice Evanghelia în toată lumea, să înveţe toate neamurile şi să le boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfantului Duh şi astfel să fie martori pana la marginea pamantului (Fapte 1, 8) şi pîna la sfârșitul veacului.

Făgăduinta s-a implinit în Duminica Cincizecimii, când, într-adevar, S-a coborat Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli “ca o suflare” de vant, sub chipul limbilor “ca de foc”, şi a revărsat în ei o putere nouă, necunoscută lumii pînă atunci, care a făcut din pescarii simpli şi fricoşi, de pînă atunci, cei mai devotaţi Apostoli şi cei mai neînfricaţi misionari, cum n-a mai avut lumea niciodată.

Împotriva tuturor vitregiilor lumii şi împotriva tuturor păcatelor ei îndatinate, Sfinţii Apostoli au izbutit să răsădeasca în inimile oamenilor cea mai curată şi cea mai luminoasă învăţătură – Evanghelia dragostei şi a păcii – şi să producă, cu cele mai simple mijloace, cea mai mare revoluţie morală şi religioasă cunoscută în istoria lumii prin răspîndirea creștinismului.

De-a lungul istoriei zbuciumate a Vechiului Testament Duhul Sfant a grăit prin Prooroci, pregătind omenirea pentru venirea Mantuitorului în lume. Noul Testament adevereşte că Sfantul Duh este mereu prezent în viaţa pămîntească a Mantuitorului. Astfel, cînd Iisus Hristos se întrupează, Duhul Sfânt îi este premergător -la Buna Vestire a Fecioarei. Cînd Domnul Hristos se botează, Duhul îi este mărturisitor.

Cînd Iisus Domnul învaţă pe oameni şi săvîrşeşte minuni, Duhul Sfant îl însoţeste. După înviere şi mai ales după înălţare, Duhul Sfânt îi este urmaş, continuînd în lume lucrarea de luminare, de sfinţire şi de îndumnezeire a oamenilor.

Pentru că El lucrează nedespărţit de Tatăl şi de Fiul este numit şi Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul Domnului, Domnul însusi, Duhul învierii şi Duhul libertăţii. El inspiră pe Profeţi, întăreşte pe Apostoli, hirotoneşte preoţii Bisericii, luminează şi călăuzeşte pe păstorii şi învăţătorii noştri sufleteşti.

Nenumărate şi nemăsurate sunt darurile, puterile şi influenţele Sfântului Duh asupra lumii întregi şi asupra fiecărui suflet în parte. Toate aceste generoase revărsări de dumnezeiasca dragoste se oferă în dar tuturor oamenilor şi îndeosebi creştinilor, care prin Taina Sfantului Botez s-au înscris în familia sfanta a fiilor lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, deşi este prezent în viaţa noastră pretutindeni şi în orice vreme, El nu se face simţit nouă decît dacă îl vrem, îl chemăm, îl dorim. Dacă nu vrem şi nu dorim ajutorul Lui, El nu ne face silă.

Reflecții adunate de Lucia Guțu

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *