(Română) Predica din duminica a XXII după Cincizecime

(Română) Iubiți părinți, frați și surori, în ziua de astăzi facem pomenirea sfintei cuvioasei Maicii noastre Parascheva. Îi aducem cinste și mulțumire pentru binefacerile ce s-au adus țării noastre și fiecăruia dintre noi în parte. În Evanghelia citită am auzit pilda Semănătorului.

(Română) Predica din duminica a 21-a după Cincizecime

(Română) Iubiți părinți, frați și surori am cântat acum „Veșnica pomenire» robului lui Dumnezeu nou adormit arhimandritului Varsanufie. Mulți din noi îl cunoaștem încă din timpul când am slujit la biserica Sfintei Treimi din Vanves. El a fost duhovnic la mănăstirile de maici din eparhia Corsunului și a slujit la schitul Sfântului Duh din Mesnil-Saint-Denis.

Преставился ко Господу старейший клирик Корсунской епархии архимандрит Варсонофий (Феррье)

20 октября 2018 года, на 84-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, отошел ко Господу старейший клирик Корсунской епархии, наместник скита в честь Святого Духа в Мениль-Сен-Дени, духовник обителей епархии во Франции, архимандрит Варсонофий (Феррье).

(Română) Declarația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse după intruziunea Patriarhiei Constantinopolului pe teritoriul canonic al Bisericii Ruse

(Română) Declarația a fost adoptată în timpul sesiunii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, din 15 octombrie 2018, la Minsk. Cu profundă tristețe Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a primit noile decizii ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Constantinopol, publicate pe 11 octombrie 2018 de către Patriarhia Constantinopolului.

(Română) Hramul Chișinăului sărbătorit la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

(Română) Duminică, 14 octombrie 2018, când Biserica Ortodoxă sărbătorește „Acoperământul Maicii Domnului”, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, PS Ioan al Sorocii, Vicar mitropolitan a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău.

(Română) Predica din duminica după sărbătoarea Înălțării Cinstitei Cruci

(Română) „Căci, eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru”