(Română) Predică din duminica a 9-a dupa Cincizecime

(Română) În numele Tatălui și Fiului și Sfîntului Duh. Stimați părinți, frați și surori, am început predica cu citirea din Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel pentru a vă îndemna să reflectăm împreună asupra chemării apostolului Pavel de a conlucra cu Hristos în organizarea bisericii spirituale interne.