(Română) Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos

(Română) Irmos: Ajutor și acoperitor și acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și-L voi preaslăvi, Dumnezeul părinților noștri și-L voi înălța pe Dânsul, căci cu slavă S-a preaslăvit.
Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Acum mă apropii eu, păcătosul și împovăratul, către Tine, Stăpânul și Dumnezeul meu…

(Română) Patriarhia Ierusalimului a rupt comuniunea cu Patriarhia Română

(Română) Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului s-a reunit în şedinţă sinodală ieri, 9 mai, unde, printre altele, a luat o hotărâre în «problema anticanonică a Bisericii din Ierihon» (Aşezământul românesc al Patriarhiei Române). «În unanimitate şi cu părere de rău», Sf. Sinod a hotărât întreruperea pomenirii Patriarhului Daniel al…