(Română) Regulile mănăstirilor moldoveneşti

(Română) Unde și cum au apărut regulile şi statutele folosite de mănăstirile moldoveneşti pe parcursul întregii lor existenţe, cine au fost fondatorii lor şi în ce mod ele s-au răspândit în Moldova? Despre aceastea și multe altele ne vorbește ieromonahul Iosif Pavlinciuc, în discursul său ținut la biserica Sfinților Trei Ierarhi din Paris.