(Foto) Franţa: Sfînta Liturghie a fost săvîrşită la Biserica Sf. Petru din Valence

Sîmbătă, 9 mai 2015, în Biserica Sfîntului Petru din Valence a fost săvîrşită Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost celebrată de ieromonahul Iosif (Pavlinciuc). Răspunsurile la strană au fost date de corul comunităţii din Valence, condus de părintele ieromonah Nicodim (Pavlinciuc).

Sfînta Liturghie a fost săvîrşită în trei limbi: slavonă, română şi franceză.

Mai multe despre comunitatea ortodoxă din Valence găsiţi aici.

Publicăm în continuare predica ieromonahul Iosif, ţinută în timpul Sfintei Liturghii pascale:

În numele Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfîntului Duh.

“Hristos a Înviat din morţi, Cu moartea pre moarte călcînd, Şi celor din morminte viaţă dăruindule !”

Acesta este troparul Sfintelor Paşti. El este cîntat cu mare bucurie, de nenumărate ori, în timpul slujbelor pascale şi în perioada dintre Paşti şi Înălţarea Domnului.

Astăzi, noi am celebrat Sfînta Liturghie conform tipiconului pascal. Este pentru prima dată cînd la Valence noi celebrăm sărbătoarea Sfintelor Paşti ortodox. Da, noi am întîrziat această serbare, dar este o primă experienţă pentru noi, este posibilitatea de a ne manifesta buna intenţie, de a continua să organizăm şi dezvoltăm o comunitate ortodoxă în acest oraş.

Este important să precizăm că noi celebrăm astăzi şi ziua victoriei Uniunii Sovietice şi a aliaţilor săi asupra Germaniei naziste şi sfîrşitul celui de-al doilea Război Mondial în Europa, marcat prin anunţarea capitulării Germaniei. De ce ? Deoarece în a. 1945, 9 mai era într-o zi de miercuri din Săptămîna Luminată şi creştinii din lumea toată celebrau victoria eternă a lui Hristos împreună cu şi victoria asupra fascismului.

Astăzi noi marcăm victoria asupra păcatului, asupra morţii, asupra diavolului şi a tuturor puterilor răului.  Iisus Hristos, de multe ori, a numit diavolul ca prinţ al acestei lumi. Deci, prin moartea Sa el a putut să o facă : “să surpe pe cel ce are stăpânirea morţii, adică pe diavolul” Evr. 2 : 14

Această victorie glorioasă are o dimensiune veşnică şi universală, ea nu poate să se limiteze la o perioadă sau la un popor, ori ţară. Victoria din 1945 a fost celebrată în perioada sovietică cu mai multă solemnitate şi fast decît Paştele, dar oamenii, inconştient, au celebrat triumful Domnului. Doar după « pérestroïka », societatea sovietică a început să-şi schimbe atitudinea faţă de importanţa sărbătorilor de Paşti şi a schimbat accentele, dînd sărbătorii de Paşti privilegii şi întîietate. Desigur, noi avem un mare respect pentru cei care s-au sacrificat pentru pacea lumii, dar amintirea lor poate să aibă finalitate în lumina lui Hristos şi în victoria Sa.

Noi ne rugăm pentru toţi cei care au fost omorîţi în timpul acestui teribil război, dar şi pentru toate victimele altor războaie recente. Aici mă gîndesc la Ucraina, Siria, Serbia şi la alte state cuprinse de conflicte fratricide şi tulburări sîngeroase.

Revenind la importanţa spirituală a acestei zile, ne bucurăm întru Domnul, pentru că noi care am fost botezaţi întru Hristos, am fost botezaţi în moartea Sa. Sperăm că vom renaşte de asemenea împreună cu El pentru viaţa veşnică. Amin.

 

IMG_3800   IMG_3802   IMG_3804   IMG_3806

Comentarii

Related Post