Cerul si Pamintul

Cerul şi pămîntul (2 ori)
În cîntări răsună
Îngeri şi oameni (2 ori)
Cîntă împreună

REFREN:
Hristos se naşte
Domnul coboară
Îngerii cîntă
Magii Îl adoară
Păstorii aleargă
Ieslea-o înconjoară
Mari minuni
Se întîmplară

În Betleem  azi (2 ori)
E mare minune
Verbură curată (2 ori)
Fiu născut în lume

Din răsărit vin (2 ori)
Magi cu bucurie
Cu dar de smirnă(2 ori)
Aur şi tămîie

Din cer Cuvîntul(2 ori)
În trup se arată
Noapte din lună (2 ori)
Zi se face-ndată

Hristos se naşte (2 ori)
Veniţi la închinare
Cu vesel suflet(2 ori)
Veselă cîntare.

Comentarii

Related Post