Portugalia: Clericii comunităţilor portugheze au săvîrşit împreună Sfînta Liturghie în Faro

În seara zilei de 18 martie 2015, în or. Faro, la parohia sfintei Xenia au fost săvîrşite taina Sfîntului Maslu şi Liturghia Darurilor Înainte Sfinţite.

În această seară în biserică s-a adunat tot clerul din eparhia Corsunului, care slujeşte în parohiile ortodoxe din Portugalia.

În pofida orei tîrzii, o mulțime de credincioși din Moldova, Ucraina, Rusia, care trăiesc în Faro și orașele din apropiere, a participat la taina Sfîntului Maslu şi s-au împărtăşit cu sfintele şi de viaţă dătătoarele Taine ale lui Hristos.

În dimineaţa zilei de 19 martie a avut loc adunarea clerului.

Preoții au împărtășit experiența lor de muncă pastorală și au discutat problemele care apar în comunitățile care le sunt încredințate. În cadrul şedinţei s-a decis organizarea unor astfel de întâlniri și slujbe comune în mod regulat.

A fost luată hotărîrea, de asemenea, ca asemenea adunări a clerului să fie organizate o dată la jumătate de an, pentru schimb de experienţă şi hotărîrea problemelor care apar în munca pastorală a preoţilor.

Comentarii

Related Post