Un nou episcop moldovean a fost ales în Biserica Ortodoxă Rusă

În perioada 27-28 decembrie 2011, la Moscova sub preşedenţia Prea Fericitului Kiril, patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii se desfăşoara lucrările Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Lucrările sale se desfăşoară la reședința sinodală a mănăstirii „Sfântului Cneaz Daniil”

Întîi Stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove membru permanent al Sfîntului Sinod participă la sesiunea de iarnă.

La această şedinţă, de asemenea au fost ceate cinci noi eparhii, trei mitropolii şi aleşi episcopii titulari. Urmare discuţiilor, cu Prea Cuviosul părinte arhimandrit Ambrozie  (Munteanu), duhovnicul mănăstirii „Sfînta Treime” din Frumoasa, Exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni şi Rector al Şcolii Eparhiale de Teologie din oraşul Ungheni a fost ales de către sinodali episcop al nou înfiinţatei eparhii de Neftekamnsk şi Belebei (Rusia).

Vă exprimăm profundă recunoştinţă şi mulţumire pentru rodnica activitate şi slujire în cadrul episcopiei noastre şi Vă urăm succese binecuvîntate pentru viitor.

Curiculum Vitae – Arhimandrit Ambrozie (Munteanu Vitalie Petru)

Născut la 25.10.1973 în s. Taxobeni, r. Făleşti, R. Moldova
Intrat în mănăstirea Noul Neamţ la 04.03.1991 şi tuns în monahism la 07.04.1993 de către PS Vichentie (Morari).
Hirotonit ierodiacon la 03.05.1994 în mănăstirea Noul Neamţ de către PS Vichentie (Morari).
Hirotonit ieromonah la 28.11.1996 în mănăstirea Noul Neamţ de către ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove.

Studii: Şcoala medie completă (1990); Seminarul Teologic de Chişinău (1990-1994); Academia Teologică din Moscova (1996-2000); Academia Teologică din Kiev (2000-2004); Studii de masterat în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale (2006-2007); Studii de doctorat în cadrul aceleiași Universităţi (2007-2011); cursuri de recalificare la Aspiratura si Doctorantura Patriarhală din Moscova (2009-2011).

Funcţii bisericeşti: Cancelar şi Arhivar al Episcopiei de Tighina (1991-1995);  Secretar al Mănăstirii Noul Neamţ (1993-1996); Lector la Seminarul Teologic din Chişinău (1994-1998); Inspector şi Ajutor de Prorector pentru studii la Seminarului Teologic de Chişinău (1996-1999); Duhovnic al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” s. Călărăşeuca, r. Ocniţa (1998-1999); Secretar al Episcopiei de Edineţ şi Briceni (1999-2001); Director al Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Elizabeta” din Edineţ (1999-2001); Administrator al Societăţii Surorilor de Caritate din Edineţ (1999-2001); Stareţ-interimar al Mănăstirii „Învierea Domnului” or.Briceni (1999-2000); Duhovnic al Mănăstirii „Sf.Treime” s.Rudi, r.Donduşeni (2001-2002); Duhovnic al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” s.Căpriana, r.Străşeni (2002); Stareţ al Mănăstirii „Sf.Treime” s.Frumoasa, r.Călăraşi (2002-2006); Secretar al Departamentului Mitropolitan Mănăstiri şi Viaţă Monahală (2002-2006); Director adjunct al Seminarului Teologic Liceal de Fete „Regina Maria” din s. Suruceni, r. Ialoveni (2006-2007);

Duhovnic al Mănăstirii „Sfînta Treime” s. Frumoasa, r. Călăraşi  (2006- prezent); Director al Școlii de Iconografie și Mozaic (2008-prezent); Stareț al mănăstirii „Înălțarea Domnului” s. Hîrjauca, r. Călărași (2011-prezent), Președinte al Departamentului eparhial Mănăstiri şi Viaţă Monahală (2011-prezent); Consilier eparhial (2011-prezent); Menbru al Judecății eparhiale (2011-prezent).
Distincţii bisericeşti: Orar dublu (16.01.95), de către PS Vichentie (Morari);  Bederniţă (28.11.96), Cruce aurită (12.06.97), Avansat la treapta de egumen (28.11.97), de către ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove;  Paliţă şi Cruce cu podoabe (18.01.99), de către PS Dorimedont (Cecan); Avansat la treapta de arhimandrit cu dreptul de a sluji Sf.Liturghie cu Uşile Împărăteşti deschise pînă la „Tatăl nostru” (16.04.00), de către PS Dorimedont (Cecan); Dreptul de a purta toiag stăreţesc (23.11.04), de către ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.

Ordinul patriarhal „Sf. Serghie de Radonej” gr.III (2008), ordinul mitropolitan „Sf. Paisie de la Neamț” gr.II (2009), ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt” gr. II (2011).

Sursa: Episcopia Ungheni

Comentarii

Related Post

One thought on “Un nou episcop moldovean a fost ales în Biserica Ortodoxă Rusă

Comments are closed.