În Sîmbăta Mare, Eparhia de Corsun va lua parte la Rugăciunea pentru pace în Ţara Sfîntă

Cu binecuvîntarea Sanctității Sale KIRIL, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, în Sîmbăta Mare, 11 aprilie 2015, Biserica ortodoxă Rusă se va alătura rugăciunii pentru pace în Țara Sfîntă, oficiată, anual, de întreaga plenitudine a Bisericii Ortodoxe Universale.

Această rugăciune pentru pace în Ţara Sfîntă – este parte a programului “Cereţi pace pentru Ierusalim”, pe care Fundaţia Sf. Andrei o realizează în fiecare an, începînd cu a. 2003. În Sîmbăta Mare, delegaţia Fundaţiei Sf. Andrei împreună cu Patriarhul Ierusalimului se roagă pentru pace în Ţara Sfîntă.

 

RUGACIUNE PENTRU PACE ÎN ŢARA SFÎNTĂ

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel care Crucea şi moartea pentru mîntuirea neamului omenesc ai răbdat, în iad ai coborît şi îngropare de trei zile ai avut, pe moarte ai călcat, pe diavol ai surpat, primeşte rugăciunea smeriţilor robilor Tăi, cei care împreună cu psalmistul David se roagă Ţie pentru pace în Sfîntul Sion, Prestolul Împăratului Mare, Maica Bisericilor, Slăvitul Ierusalim.

Cel care ai dăruit pace neamului omenesc, stinge toata văpaia şi neînţelegirile în Ţara Sfîntă, dăruieşte pace celor care sunt învrăjbiţi, binecuvintează-i pe cei care se închină Sfîntului Tău Mormînt, luminează-i cu lumina feţei Tale.

Cu flacăra iubirii aprinde inimile noastre, Hristoase Dumnezeule, ca noi cu toată inima, gîndul şi sufletul nostru să te iubim pe Tine şi pe aproapele nostru.

Căci Tu eşti pacea noastră, şi Ţie slavă Înălţăm, cu fără de Început Părintele Tău, şi cu Preasfîntul, Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru vorbitorii limbii ruse:

Молитва о мире на Святой Земле

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Крест претерпевый и смерть, спасения ради рода человеческаго, во ад сошедый, тридневное погребение приемый, смерть поправый, диавола упразднивый и разрушивый вражды средостение, приими молитву смиренных раб Твоих, купно с Давидом псалмопевцем Тебе вопиющих о мире Святаго Сиона, Престола Царя Великаго, Матере Церквей, Преславнаго Иерусалима.

Мир даровавый роду человеческому, угаси всяку распрю и раздоры во Святей Земли, умири злобу враждующих, благослови притекающих ныне ко Гробу Твоему Живоприемному, и нас тому мысленно поклоняющихся, исходящим от сего светом Лица Твоего озари.

Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою воспламеняеми, сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искренняго своего.

Яко Ты еси мир наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

Comentarii

Related Post