(Română) Predica din duminica a 21-a după Cincizecime

(Română) Iubiți părinți, frați și surori am cântat acum „Veșnica pomenire» robului lui Dumnezeu nou adormit arhimandritului Varsanufie. Mulți din noi îl cunoaștem încă din timpul când am slujit la biserica Sfintei Treimi din Vanves. El a fost duhovnic la mănăstirile de maici din eparhia Corsunului și a slujit la schitul Sfântului Duh din Mesnil-Saint-Denis.