De la răsăritul plai

De la răsăritul plai
Iată că-au venit trei crai
În Ierusalim întrară
Tot oraşul colindară

Despre Iisus întrebară
Unde-i noul Împărat
Care acuma s-a Născut
Steaua Lui noi am văzut

Şi-a venit din depărtare
Să-i aducem închinare
Iar Irod ca Împărat
Auzind s-a tulburat

Iar Irod luînd pe-ai săi
Cărturari şi Arhierei
Ştiţi proorocii unde-au spus
Că va fi născut Iisus
Ştiţi oare cum s-a Născut
Unde-a fi născut Iisus?
În Betleem ei au zis:
„ După cum vedem noi scris.”

Împăratul a chemat
Magii şi le-a cuvîntat:
„ Iute în Betleem plecaţi
Pruncul acolo căutaţi

Şi să treceţi de-L găsiţi
Iar aici să-mi vestiţi
Că şi eu vreau să mă duc
Închinare să-i aduc”

Magii auzind s-au dus
Steaua iar luciseră sus
La peşteră acolo iată
Steaua se opri de-o dată

Merg în faţa Pruncului
Cuvioşii se-nchină Lui
Scot şi dar cu dărnicie
Aur, Smirnă, şi Tămîie

Noaptea Îngerul în vis
Coborînd El lor Le-a zis:
„ Înspre casă cum porniţi
Pe Irod să-l ocoliţi”

Iar Irod s-a mîniat
Pe toţi pruncii i-a tăiat
De la doi ani în jos
Să-L taie şi pe Hristos

Pe Hristos nu l-a tăiat
Domnul Sfînt l-a apărat
Ca să fie pe vecie.

Comentarii

Related Post