O, ce veste minunată

O, ce veste minunată
În Btleem ni se arată
Astăzi s-a născut
Cel fără de-nceput
Cum au zis proorocii.
Că la Betleem Maria
Săvîrşind călătoria
Într-un mic sălaş
Lîngă acel oraş
Naşte pe Mesia

Pe Fiul într-al Său nume
Tată-L l-au trimis în lume
Să se nască
Şi să crească
Să se mîntuiască

În coliba păstorească
A vrut Domnul să se nască
Luma lumina
Steaua strălucea
O stea luminoasă

Păstorii văzînd o zare
Pe cer o lumină mare
Păstorii fluierau
Îngerii cîntau
Şi toţi se bucurau.
AMIN.

Comentarii

Related Post