Astăzi e o mare sărbătoare

Astăzi e o mare sărbătoare
Şi  toаtă suflarea să se bucure

Că astăzi în esle
S-a născut Hristos
Şi naşterea Lui e,
Сa un crin frumos

Noapte-ntunecoasă se lasă pe pămînt
Dar Sfînta Fecioară îmblă căutînd
N-a fost pentru Dînsa în Betleem casă
Şi s-a dus în esle să-şi cate adăpost

De mare osteneală Fecioara a căzut
Şi pe Fiul Slavei în esle l-a născut
Pe Mîntuitorul l-a născut în esle
Îţi dorim Marie în veci bucurie

Cea mai luminoasă Steaua strălucea
De asupra peşterii frumos lumina
Prea frumoasă rază eslea luminează
Unde Preacurata, Fiul înfăşa

Păstorii-n cea noapte turma îşi păzeau
Şi minune mare pe ceruri ei vedeau
Coruri mari cîntară Îngerii zburară
Cete de Arhangheli pe Domnul lăudau

Îngerul le-a zis lor: „Nu vă speriaţi
Vouă vă vestesc eu să vă bucuraţi
Iată ce semn mare: Hristos s-a născut

Comentarii

Articole similare