Predică în duminica a 14-a după Cincizecime

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh.
„Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului, în inimile noastre”. (2 Cor 1. 21-22).

Cu aceste cuvinte începe citirea apostolică de astăzi. Ele ne dezvăluie plinătatea și semnificația mesajului evanghelic și apostolic.

Să ne gândim la aceste cuvinte: „Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului, în inimile noastre”. (2 Cor 1. 21-22).

Avem aici câteva aspecte ale dogmaticii creștine: trinitar, hristologic, pneumatologic și eschatologic.
Vom încerca să înțelegem semnificația și importanța lor pentru noi. În aceastea cuvinte este menționată și scoasă în evidență imaginea Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl afirmă, unge, pecetluiește și ne dă arvuna Duhului Sfânt în Hristos Iisus.

Toate darurile lui Dumnezeu le primim prin Hristos, primind peceata Duhului Sfânt realizândule în Tainele Bisericii.

Aspectul eschatologic al acestor cuvinte devine clar în contextul pildei de astăzi despre sărbătoarea nunții. Ce se întâmplă de fapt acolo? Stăpânul organizează sărbătoare Fiului său, îi invită pe cei chemați, însă ei refuză, până la urmă, oameni cu totul străini vin și umplu încăperea . Dar unul dintre oaspeți se dovedește a fi în haine obișnuite și nu de nuntă. Vom omite mulțimea interpretărilor care pot fi pe marginea acestui subiect, vom acorda atenție, în special, hainelor de nuntă. Ce se întâmplă? Îmbrăcămintea de nuntă este îmbrăcămintea botezului, pe care o primim la botez și care este pentru noi confirmarea și arvuna Duhului. Este, de asemenea, hitonul lui Hristos sau Însuși Hristos, conform expresiei de la Botez: „Câți în Hristos v-ați fi botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat”. Aliluia.

Aceasta este și haina faptelor bune sau haina Duhului. Toți noi suntem chemați să ne-mbrăcăm în hainele virtuților, asemeni mireselor, care se îmbracă în rochii de nuntă. Toți noi suntem chemați să împrimăm chipul cerescpe pe cămașa albă a Botezului, asemeni brodăresei care împodobește pânza goală cu ajutorul mergelelor, perlelor și aurului, ornamentează țesătura simplă și drept rezultat pe ea apar chipuri, ornamente, figuri. Deci, în așa mod, haina sufletului nostru deja aici pe pământ trebuie să primească asemănarea dumnezeirei.

Bucuria acestei nădejdi suntem chemați să împărtășim în Împărăția Cerescului Tată. Doresc fiecăruia dintre noi să ajungem la ea, cu demnitate să participăm la cina Dragostei, pregătită de Tatăl nostru și dăruită nouă prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Amin.

Ieromonah Iosif Pavlinciuc
Traducere: Sosanna Didilica

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.