Franţa: Secretarul eparhial pentru ocîrmuirea comunităţilor moldoveneşti şi-a susţinut teza de doctor

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc), secretarul eparhial pentru ocîrmuirea comunităţilor moldoveneşti a susţinut disertaţia la 4 decembrie 2014, la Şcoala practică de Înalte Studii (Ecole pratique des Hautes Etudes). Susţinerea tezei a avut loc în unul din auditoriurile Institutului de cerecetări slave din Paris.

După încheierea consiliului, ieromonahul Iosif (Pavlinciuc) a obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţele istorice la specialitatea „Istoria, texte şi documente”.

Tema cercetării de disertaţie : « Viaţa monahală în Moldova în perioada sovietică: exemplul mănăstirii Noul-Neamţ din Chiţcani ».

Lucrarea a fost efectuată la catedra de ştiinţe istorice, filosofice şi religioase, avându-l în calitate de conducător ştiinţific pe cunoscutul profesor francez Pierre Gonneau.

ieromonahul_Iosif IMG_2737

Comentarii

Articole similare