Hristos a Înviat!

Cu prilejul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, vă adresăm sincere doriri de sănătate şi mântuire, de pace şi bucurie, dimpreună cu salutul pascal:
„Hristos a înviat!”

Aceste zile sunt pentru noi pline de bucurie şi tihnă duhovnicească, de pace şi speranţă. Învierea lui Hristos este punctul culminal al misiunii Sale, este începătura altei vieţi – veşnice, este fundamentul credinţei noastre şi Sărbătoarea sărbătorilor. Lumină strălucitoarea a Învierii Domnului Hristos este călăuza spre mântuire a fiecărui suflet creştin.

Fie ca Domnul Hristos să ne dea har şi putere ca să parcurgem zilele vieţii noastre în deplină atenţie, în bună credinţă şi curăţenie.

Să venim cu femeile mironosiţe, dis-de-dimineaţă, ca să ne închinăm la Mormântul cel dătător de Viaţă şi aşa să strigăm :
Adevărat a Înviat Hristos.

Cu dragoste în Hristos cel Înviat,

ai voştri ieromonahi Iosif și Nicodim

Comentarii

Articole similare