Sărbătoarea Botezul Domnului nostru Iisus Hristos este botezul nostru al tuturor

Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 3, versetele de la 13 la 17: „În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de către Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar după ce S-a botezat Iisus, în clipa când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorând-Se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată, un glas din ceruri care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit”.

Sărbătoare Bobotezei poate fi plasată pe al treilea loc între sărbatorile cele mare creştine de peste an, măcar că în secolul IV ea încă se sărbătoarea odată cu Naștea Domnului, așa cum o serbeză astăzi Bisericele Vechi Orientale (Armenii, Copții, Etiopienii). Botezul Domnului nostru Iisus Hristos ne reamintește și despre botezul nostru personal care este o a două naștere – naștere din apă și din Duh.

Omul născându-se duhovnicește prin botez începe o călătorie spre veșnicie. Faptele sale cele bune sunt pașii care duc la cer.

Aşa cum se explică şi în Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 3, versetele de la 13 la 17, la Botezul Mântuitorului Hristos, cerurile s-au deschis. Dumnezeu S-a arătat oamenilor în plinătatea Sa. Tatăl a mărturist depsre Fiul, Duhul Sfânt a coborât peste Cuvântul cel veșnic, El fiind botezat de creatura Sa.

Botezul este și un simbol al curățirei, al schimbării, al transformării. Prin Botezul Domnului firea omenească s-a dezlegat de păcatul strămoșesc, natura s-a luminat și apele s-au sfințit.

Faptul că Iisus a fost botezat de către Ioan la râul Iordan ne mărturisește despre simplitatea şi modestia Mântuitorului. Simplitatea şi modestia sunt virtuțile esențiale și pentru zilele noastre. Aceste trăsături firești ai omului din păcate au dispărut.

În drumul nostru spre viața veşnică, ne lovim de fel de fel de situații care ne păteză sufletul și ne strică haina albă a sfințeniei. De aceea, pentru a redobândi curăția botezului Biserica ne propune Taina Spovedaniei sau Mărturisirii care se mai numește un al doilea botez. Apare întrebarea: de ce chiar uneori după Mărturisire și Sfânta Împărtăşanie sufletul nu simte eliberare de păcate? Acest lucru se întâmpla din cauza că omul a uitat de hrănirea zilnică a sufletului cu fapte bune. A uitat să ajute pe aproapele său. Omul se încarcă sufleteşte cu invidie şi rautate. Se poate observa acest lucru, în viață de zi cu zi când el, omul răutăcios, se bucură de neputința și necazul aproapelui său. Zi de zi, generații după generații, omenirea uită de tot ce e mai important: viața veşnică și calea ce duce spre ea prin rugăciune şi fapte bune.

Acest lucru este cauzat de lipsa simplității şi a modestiei. Iisus, Mântuitorul nostru şi Fiul lui Dumnezeu a mers la Ioan să-L boteze. A arătat calea creştinismului și fiecărui creștin în parte. Prin faptele Sale, prin exemplul Său, Domnul Hristos ne-a dat o şansă. Aceea de a înțelege importanța vieții pe acest pămant. De aceea, nu este suficient să mergem la Biserică, în fiecare Duminică sau să ținem posturile de peste an. Dacă nu există simplitate, bunătate şi modestie, totul este fără sens.

Să dăm un exemplu: „O femeie mergea foarte des la tot felul de Mănăstiri. La prima vedere, acest lucru pare foarte bun pentru un creştin. La locul de muncă, această doamnă devenea din ce în ce mai invidioasă de succesul colegilor ei. Acest lucru era de nesuportat pentru ea şi a început să-i aducă mici atentii şefului din același departament, pentru a o promova şi a o ridica profesional. Lucru care s-a şi întâmplat. Încurajată de şeful de departament, a reuşit să obțină ce a vrut, chiar dacă a destrămat colectivul. Pentru moment a devenit satisfăcută, însă nu fericită şi împlinită. Foarte rapid a început să simtă o nesiguranță şi frică. Dânsa, hrănea răutatea şi invidia din suflet și nu înțelegea că toate relele îi vin din viciile și patimile personale”.

Dumnezeu iubeşte oamenii, chiar şi acest gen de oameni, dar nu iubeşte răutatea şi invidia. Aşteaptă ca omenirea să se întoarcă spre El cu simplitate şi modestie.

De aceea, în viata noastră, pentru ca sufletul nostru să simtă căldura cerească, este foarte important să cultivăm modestia şi simplitatea asa cum ne învață Hristos Domnul prin Botezul Său. Rugăciunea împreună cu facerea de bine a semenilor noștri este esenta vieții, iar Dumnezeu ne dă zilnic șansa de a ne renaşte prin fapte bune şi rugăciune.

Maria Opriș

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *