Apel la rugăciune pentru pace în Ucraina şi în toată lumea

Iubiţi întru Hristos părinţi, fraţi şi surori,

Facem un apel la rugăciune pentru pace şi pentru oprirea violenţelor şi a confruntărilor sângeroase în Ucraina. Asemeni îndemnului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care spune: Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, urmăm și noi a apela către toți oamenii de bună credință, precum și către cei ce inflamă ură, și violența!

Vă îndemnăm să ne rugăm împreună pentru creştinii şi fraţii noştri ucraineni. După posibilitate să citim fiecare cât poate rugăciunea pentru pace şi linişte în Ucraina şi în toată lumea.

Rugăciune pentru pace în Ucraina şi în toată lumea

Dumnezeul părinţilor noştri, cel bogat în milă şi în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Domn al Păcii şi al Vieţii, Oceanul cel nemărginit al Iubirii !

Tu L-ai trimis pe pământ, pe Unicul Fiul Tău Cel Iubit, pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și-a dat viaţa Sa pentru toată lumea. El ne-a îvăţat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim rău pentru rău.

Ascultă strigătul robilor tăi, care cer îndurare şi pace, pentru ţara Ucraina, pentru Biserică Ta şi pentru toată lumea.

Pentru rugăciunile Presfintei Născatoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi pentru ale tuturor Sfinţilor Tăi, Te rugăm Multmilostive Doamne, iartă-ne nouă toată greşala cea de voie şi fără de voie şi opreşte războiul şi mânia, potoleşte toată răutatea şi dezbinarea în ţara Ucraina şi în totă lumea Ta.

Cu Harul Sfântului Tău Duh îmblînzeşte inimile oamenelor înrăiţi, opreşte cu Puterea Ta Dumnezeiască toată lucrarea cea rea a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, care doresc războaie şi stăpânire cu nedreptate.

Fă să fie pace divină, dragoste şi bună înţelegere în casele noastre, între conducătorii ţărilor şi între toate popoarele.

Dăruieşte-ne înţelepciune şi dragoste unul către altul ca în pace să trăim, luminează-ne mintea noastră, ca să Te iubim pe Tine din tot sufletul şi pe apropele nostru ca pe noi înşine, că Tu Eşti Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie Slavă şi mulţumire îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sau cine are posibilitate citiţi :

Canonul de rugăciune la vreme de necazuri

Duminică, 23 februarie 2014, în Biserica Sfinţilor Trei Ierarhi din Paris, după Sfânta Liturghie va avea loc un molebin pentru pace în Ucraina. Cine are posibilitate, vă invităm să vă alăturaţi. 

Comentarii

Articole similare