Predica din duminica Tăierii Împrejur a Domnului

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh.

Iubiți frați și surori,

Am ascultat azi trei pericope evanghelice și avem mai multe teme propuse de Sfânta Biserica pentru a le aborda și a le înțelege.

Este ziua a opta după Nașterea Mântuitorului Hristos, în care El a fost tăiat împrejur, este duminica dinaintea Epifaniei – Arătării sau Botezului Domnului, și este pomenirea Sf. Ierarh Vasile cel Mare și Anul nou pe stil vechi.

Toate aceste sărbători au o importanță pentru noi, pentru viața noastră duhovnicească. Însuși pregătirea liturgică pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, precum și analizarea evenimentelor ulterioare din viața Mântuitorului ne descoperă mai multe noțiuni dogmatice, simbolice și soteriologice.

Tăierea împrejur în a opta zi are, la fel, o mare semnificație teologică. Se pune întrebarea: de ce anume Hristos s-a supus acestei legi a Vechiului Testament, și care este semnificația zilei a opta? Ce raport are cu noi? Tradiția aceasta de a marca ziua a opta a trecut și în Noul Testament, căci fiecare copil, în familiile creștine, la a opta zi primește numele, care mai apoi va fi confirmat în rânduiala Sfântului Botez. Acum să dezvăluim noțiunea și semnificația dogmatică a sărbătorii. Hristos primește asupra sa plinătatea firii noastre omenești, adică trupul asemănător cu a lui Adam și al nostru, cu slăbăciunile sale și cu trăsăturile sale manifestate după căderea în păcat. Trupul lui Iisus a fost supus tuturor legilor firii și, în acest context, și tuturor rânduielilor omenești introduse în perioada „Umbrei Legii”. Primind toate acestea, Hristos a arătat că El a acceptat să treacă prin toate etapele firii omenești, trecând de la zămislire, naștere și dezvoltându-Se, a crescut și a sporit „cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni” (Lc. 2 : 52).

De ce anume a opta zi? Noi vedem că a opta zi are o importanță simbolică și, Dumnezeu, creând lumea în 6 zile, ne lasă ca o taină ziua a șaptea în care El s-a odihnit. Totodată, taina aceasta ni se descoperă nouă prin înțelegerea Scripturii, însă nu în sensul nostru de înțelegere a lucrurilor. Dumnezeu continuă să lucreze și în această zi. Deci ziua a șaptea se prelungește, Dumnezeu lucrând în ea. Un alt aspect este simbolismul zilei a 8-a (7 + 1), a opta zi fiind și prima zi. În același timp ea este simbolul zilei veacului ce va să fie, este ziua veșniciei. Pentru noi fiecare duminică are acest simbol, devenind o reamintire a zilei ce va să fie, a veșniciei. Tăierea împrejur precum și punerea numelui copilului în a opta zi ne arătă că copilul este pregătit pentru veșnicie. Copilul, în a opta zi, primește numele care de multe ori rămâne neschimbat chiar în veșnicie. Vom aminti aici, și descrie, unele excepții de la regula aceasta. La unele persoane, la dorința lor sau a duhovnicului, poate fi schimbat numele, fie la mărturisire, fie la tunderea monahală, ce are raport direct cu propovăduirea pocăinței de către Sfântul Proroc și Înaintemergător Ioan, și relatată în Evanghelia de astăzi. Prin această schimbare a numelui se mărturisește dragostea lui Dumnezeu către om care îi dă o altă șansă, și el poate din nou să înceapă o viață nouă, fără de păcat, realizând chemarea sa către veșnicie.

Acceptând tăierea împrejur a opta zi, Hristos a arătat că El trupul l-a luat de la Maria, și îl aduce în veșnicie, îl pune alături de Tatăl Său, Care este veșnic și se află în afara timpului și spațiului.

Iubiți părinți, frați și surori,

Vedem că în mica sărbătoarea se desfășoare o mare taină dogmatică și fundamentală pentru fiecare din noi. Să ne adresăm, în rugăciunile noastre către Dumnezeu, ca noi, la fel, să fim părtași ai acestei înțelegeri, ai acestei taine a veșniciei. Anul nou care se marchează astăzi are semnificația reînnoirii, renașterii ori reînceperii lucrurilor bune, frumoase, folositoare. Sfânul Vasile cel Mare, care este înfrumusețitorul rânduielilor dumnezeiești, punând „rânduială în obiceiurile oamenilor” (Tropar) să ne fie mijlocitor și rugător către Dumnezeu. Prin multele sale merite el îl are și pe acela de a alcătui Sfânta Liturghie care îi poartă numele și care o săvârșim astăzi.

Să ne ajute Dumnezeu ca și noi să ne reînnoim duhovnicește, ca să putem păși pe calea mântuirii. Amin.

Ieromonahul Iosif Pavlinciuc

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *