Colaboratorul administrației eparhiei de Corsun și-a susținut teza de doctorat la Universitatea Sorbona din Paris

La 6 iunie 2018, Maxim Venețkov, membru al clerului inferior la Catedrala Sfânta Treime din Paris și membru al administrației eparhiei de Corsun, și-a susținut teza de doctorat la Universitatea Sorbona din Paris și a primit gradul de doctor în filologie, cu mențiunea de laudă „excilent cu felicitările juriului.“

Tema tezei de doctorat: „Scara lui Ioan de Sinai în tradiția bizantină: corpusul manuscrisului, scholiile, comentariul lui Ilie din Creta”.

Această cercetare propune trasarea istoriei textului „Scara“ în tradiția de manuscris, pentru perioada secolelor IX – XIII și parțial până în secolul al XVII-lea. Lucrarea este unică prin metoda sa de cercetare, deoarece analizele paleografice și filologice se bazează pe studierea unui corpus larg de manuscris, și anume aproximativ 350 de coduri, care se conțin în Scara și fragmentele ei.

Scara este o lucrare din secolul al VII-lea și include cuvinte ascetice scrise de Ioan de Sinai și câteva texte de introducere și concluzie, inclusiv îndemnuri la sfârșitul fiecărei trepte, adăugate de editorii mănăstirii din Raifa. În tradiția de manuscris acest tratat este un manual al ascensiunii spre cer, numit Scara (Κλίμαξ), format din treizeci de trepte, iar autorul ei a fost numit Scărarul (ὁ τῆς Κλίμακος).

Practica monahală de citire a cărții Scara în timpul slujbelor, citarea ei în culegerile ascetice mărturisesc despre importanța textului, care atrage cititorii prin aforisme și metafore numeroase în literatura ascetă.

Recepționarea originalul cărții Scara este urmărită în formarea unui bogat și complex corpus de interpretări (shcoliile), care au apărut pe marginea manuscriselor Scării din secolul X și suplimentar citatele din secolul XI, luate din textele ascetice ale diferitor autori.

Comentariul lui Ilie, Mitropolitul de Creta, format la începutul secolului al XII-lea și rescris în 19 manuscrise, conține o interpretare exhaustivă a Scării, pe baza scholiilor, dar include, de asemenea, un număr foarte mare de citate filosofice și a sfinților părinți.

În teza dată se propune o clasificare a manuscriselor Scării, a scholiilor sale și „Stemma“ (arborul grafic al relațiilor între manuscrise) a două versiuni ale Comentariilor lui Ilie; toate manuscrisele studiate sunt descrise sub forma unui catalog. Cercetarea conține, de asemenea, primele ediții critice ale numeroaselor scholii-interpretări și părți din comentariul lui Ilie din Creta.


Traducere din rusă: Sosanna Didilica.

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *