Felicitare în ziua Învierii Domnului a arhimandritului Paisii (Cecan)

Cuvînt de felicitare în ziua Învierii Domnului a arhimandritul Paisii (Cecan), stareţul mănăstirii Noul-Neamţ,
pentru comunităţile moldovenilor din eparhia Corsunului

Cu ocazia Sfintei Învieri a Domnului !

Astăzi toate s-au umplut de Lumină,
Cerul…  şi pămîntul, şi cele dedesupt…

Cu vestea îmbucurătoare a triumfului Dragostei Dumnezeieşti, Vă felicităm, obştea mănăstirii Noul-Neamţ, părinţi, fii şi fiice duhovniceşti!

Hristos a Înviat!

A Înviat Mîntuitorul, A Înviat cîndva, pentru ca cu strălucirea Învierii Sale, să lumineze lumea pentru totdeauna. Patimile şi Mormîntul ne-au descoperit plinătatea Dragostei Dumnezeieşti, dăruindu-ne înţelepciunea măreţei taine a Vieţii, care biruie înseşi moartea şi însuşi iadul.

Şi această taină este – Dragostea!

Iubiţi! Şi Vă veţi bucura cu alţii şi pentru alţii.

Iubiţi-l pe aproapele! Şi-L veţi iubi pe Hristos. Iubiţi duşmanii şi pizmaşii! Şi uşile bucuriei vi se vor deschide şi Hristos Cel Înviat Va întîmpina sufletul vostru înviat în dragoste.

Atît doar! Cît de puţin aşteaptă de la noi Domnul! Iată –  raiul nostru! Aceasta e înseşi Învierea noastră!

Iubiţi Dragostea şi veţi fi vii cu Cel Înviat în „patima” Iubirii – Mîntuitorul Hristos!

Deci să nu ne înspăimîntăm de ispite, să nu ne dezicem de Golgota – ci binevestind lumii Evanghelia Dreptăţii, să dezrădăcinăm confuzia, suferinţa şi boala ce ne învăluie şi viaţa noastră să reflecteze Lumina Învierii Lui Hristos.

Cu adevărat, cu adevărat Hristos a Înviat!

Cu dragoste întru Hristos Cel Înviat,
Arhm. Paisie, împreună cu părinţii şi fraţii
Învierea Domnului, Mănăstirea Noul-Neamţ, Chiţcani, 2011

Comentarii

Articole similare