Pastorală la Naşterea Domnului a Înaltpreasfințitului Antonie, Mitropolitul Corsunului și Exarh Patriarhal al Europei de Vest

Pastorală la Naşterea Domnului a Înaltpreasfințitului Antonie,

Mitropolitul Corsunului și Exarh Patriarhal al Europei de Vest

Iubiți întru Domnul, Preasfințiți arhierei, preacucernici părinți, monahi și monahii, dragi frați și surori!

Vă felicit din toată inima pe toți cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos!

La sfârșitul acestui post lung, suntem onorați a fi vrednici din nou să ajungem în această zi sfântă și să cădem cu evlavie la Ieslele, în care ni se prezintă Cel ce „pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a coborât din cer”.

A binevoit Dumnezeu să bată la ușile acestei lumi, chiar dacă această lume nu L-a așteptat, nu L-a acceptat. Încă din primele zile ale vieții sale pământești, lumea și-a dezlănțuit toată mânia împotriva Aceluia care, cu smerenie și blândețe, a adus mântuirea pe pământ și a deschis ușile Împărăției cerești omenirii. Dar, deși răul este adânc înrădăcinat în ființa umană, acest rău a fost biruit de Iubirea lui Dumnezeu și această mare victorie este gajul speranței nesfârșite.

Anul acesta marcăm sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos în circumstanțe foarte dificile. Pandemia de coronavirus ne-a schimbat foarte mult viața cotidiană. Ceea ce părea atât de obișnuit și familiar, astăzi a devenit brusc inaccesibil. Ceea ce nu apreciam înainte, a primit o valoare deosebită acum. Poate că nu ne-am gândit niciodată la modul serios, cât de mult înseamnă pentru noi sănătatea, comunicarea cu familia și prietenii, rugăciunea în biserica lui Dumnezeu, ori de câte ori inima ne-o cere. Astăzi, îndurând multe greutăți și lipsuri, învățăm să ne reevaluăm propria viață.

În pragul acestui nou an, când examinăm rezultatele anului trecut, să învățăm, așa cum ne învață sfântul apostol Pavel, să mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările Sale și să descoperim în toate Providența lui Dumnezeu, care ne călăuzește pe calea Împărăției Cerurilor.

Privind toate aceste încercări, abătute asupra umanității, noi credincioșii nu ar trebui să disperăm. Dimpotrivă, stând în fața peșterii – icoanei Nașterii Domnului, să privim cu speranță și nădejde la Pruncul Divin care își întinde brațele spre noi. Credem că Domnul, care a zdrobit porțile iadului și a călcat în picioare moartea, va elibera în curând lumea de epidemia devastatoare, va oferi vindecarea celor bolnavi și îi va mângâia pe cei suferinzi.

Vă adresez, dragi ierarhi, părinți, frați și surori, cele mai sincere felicitări cu ocazia Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și a Anului Nou. Fie ca anul viitor să fie pașnic și binecuvântat pentru noi toți.

+ ANTONIE,
Mitropolitul Corsunului și al Europei Occidentale, Exarh Patriarhal al Europei de Vest

Nașterea Domnului, 2020/2021

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *