Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

Între 7 şi 8 iunie a.c. au avut loc lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, desfăşurate în cadrul noului Centru duhovnicesc-administrativ Patriarhal şi Sinodal din sudul Rusiei.

În cadrul şedinţei s-a discutat despre recenta vizită a Patriarhului Kiril în cadrul Bisericii Ortodxe din Bulgaria şi rezultatele acesteia, ulterior Sanctitatea Sa s-a referit la vizita Arhiepiscopului Ieronim al Atenei şi al Întregii Elade în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse şi despre consolidarea relaţiilor de prietenie dintre cele două Biserici-surori.

În continuare s-a făcut referire la celebrarea a cinci ani de la semnarea Actului de comuniune canonică prin care a fost restabilită unitatea dintre Patriarhia Rusă şi Biserica Ortodoxă Rusă de peste hotare. În această ordine de idei, Sinodul a hotărât să mulţumească Domnului pentru slujba comună şi relaţiile frăţeşti dintre arhiereii Bisericii Ortodoxe Ruse în plinătatea ei şi să continue realizarea proiectelor comune în domeniul activităţii pastorale.

Au fost puse în discuţie activităţile ce ţin de asistenţa socială, lucrul cu tineretul şi de catehizare; s-a vorbit despre realizările obţinute în aceste domenii şi au fost trasate obiectivele pentru viitorul apropiat.

Au fost create noi eparhii în curprinsul Patriarhiei, numiţi şi concediaţi câţiva ierarhi, stareţi şi conducători ai departamentelor, precum şi trecuţi în calendarul BORu sfinţi ai Bisericii Sârbe recent canonizaţi.

Cu referinţă la Republica Moldova sinodalii au adresat un mesaj către conducerea ţării prin care solicită modificarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii.

mitropolia.md

Comentarii

Articole similare