Mănăstirea Noul-Neamţ în veşmânt de sărbătoare

 Ziua de 28 noiembrie este una deosebită pentru mănăstirea Noul-Neamț. Cuviosul Paisie de la Neamț, sărbătrorit astăzi de către Biserica Ortodoxă, îi adună pe cinstitorii săi, monahi și mireni, din diferite colțuri ale lumii. Doi arhierei, zeci de preoți și sute de credincioși s-au adunat la mănăstirea Noul-Neamț în dimineața zilei de luni pentru a-l preamări pe Dumnezeu şi a-l cinsti pe cel care este ocrotitorul şi îndrumătorul spiritual al monahilor ce vieţuiesc în acest sfînt aşezămînt. Cuviosul Paisie este dea pururi fierbinte rugător şi mijlocitor pentru toată lumea, în deosebi pentru cei ce îl cinstesc.

Două Sfînte Liturghii au fost săvîrşite în această zi în mănăstire. Una în Soborul Înălţării Domnului de către Prea Sfinţitul Anatolie (Botnari), Episcop de Cahul şi Comrat, şi alta în Soborul Adormirii Maicii Domnului de către Prea Sfinţitul Irineu (Tafunea), Episcop de Orsk şi Gai, fost frate și viețuitor al mănăstirii Noul-Neamţ. La serviciul divin a luat parte și soborul slujitorilor mănăstirii în frunte cu părintele stareţ, arhimandritul Paisie (Cecan), dar şi o mulţime de clerici din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi din alte eparhii ale Bisericilor Ortodoxe surori.

După Sfînta Liturghie a fost săvârșit un Te-Deum de mulţumire, în curtea mănăstirii, în fața icoanei Cuviosului Paisie. Un parastas pentru vrednicul de pomenire Episcopul Dorimedont (Cecan) a încheiat rugăciunea comună.

Agapă frăţească a fost propusă tuturor celor prezenţi la slujbă : fraților, enoriașilor și oaspeților mănăstirii în biserica Sfintei Cruci – Trapeza frățească. Pentru toți cei ce au avut posibilitatea să se roage în acestă zi la mănăstire, acestă zi va rămâne una de referință, încurajatoare în viața duhovnicească.

Sursa: http://www.noul-neamt.ru

Comentarii

Articole similare