Pastorala episcopului Nestor al Corsunului la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos

Iubiţi întru Domnul părinţi, fraţi şi surori,
clerici și enoriaşi ai parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Franța, Spania, Portugalia și Elveția!

Aş vrea să vă salut şi felicit din toată inima cu ocazia acestei mari sărbători a Nașterii Domnului nostru Isus Hristos!

Fie ca această mare sărbătoare să atingă inimile fiecăruia dintre noi, fie ca ea să sensibilizeze şi trezească în sufletul nostru tot ce e mai bun.

Știm că în sufletul fiecărui om este ceva frumos – profunzimea, măreția, vocația şi demnitatea. Dar în sufletul unui creştin este încă ceva deosebit şi preţios – este darul credinței, legătura spirituală invizibilă cu Însuşi Dumnezeu și cu Cel pe Care L-a trimis pe pămînt, Care în acea noapte a fost născut și pus într-o iesle jalnică, printre animale, sub acoperișul unei peșteri, și Care, în liniștea nopții, a fost slăvit de puterile îngereşti.

De fapt, din diverse motive, în aceste timpuri dificile și neliniştite în care trăim, nu vom ascunde și nu ne vom ruşina de acest dar, nu vom uita că noi suntem creștini ortodocși.

Vă îndemn pe toţi să participăm la edificarea vieţii noastre bisericeşti, fie la nivelul eparhial, în cadrul comunităţii parohiale, sau în fiecare familie creştină luată în parte, păstrînd sentimentul de recunoştinţă şi mulţumire Domnului şi a iubirii unul faţă de altul, cu răbdare şi Speranţa creştină.

Harul lui Hristos Mîntuitorul, născut din Fecioară, să fie cu voi cu toţi.

NESTOR,
Episcop de Corsun
Paris, Naşterea Domnului, 2016

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *