Pastorala la Învierea Domnului a ÎPS Mitropolit Vladimir

„A înviat! Nu este aici.
Iată locul unde L-au pus”
(Marcu 16, 6)

Prea Sfinţiţi Episcopi, Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici părinţi, Cinstiţi monahi şi monahii, Drept-măritori creştini,

HRISTOS A ÎNVIAT!

De la fiecare altar al dreptei noastre credinţe străbune, iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, în această noapte se reaprinde Lumina cea neînserată cu aceeaşi strălucire ca în marea biserică a Sfântului Mormânt din Ierusalim. În fiecare inimă creştină sălăşluieşte în aceste clipe bucuria Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În auzul tuturor pătrund temeinic, ca şi în auzul râvnitoarelor femei purtătoare de mir, sosite „dis-de-dimineaţă” la mormântul gol, precum şi al Sfinţilor Apostoli, cuvintele îngerului: „Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.” (Marcu 16, 6). Toţi cei ce L-au văzut pe Domnul Iisus înviat şi I-au ascultat graiul plin de învăţătură, au fost îmbrăcaţi cu putere de sus spre a fi martorii şi vestitorii învierii Sale. Împreună cu toţi cei ce s-au învrednicit a fi numiţi cu numele lui Hristos, adeverim acum şi în vecii vecilor minunea învierii: „Cu adevărat a înviat Hristos Domnul”.

Mărturisindu-L din veac în veac, Sfinţii Apostoli şi Părinţii Bisericii au răspândit adevărul Învierii lui Hristos „până la marginea pământului” (Faptele Apostolilor 1, 8).
Învierea Sa este temeiul înveşnicirii noastre a tuturor. E ceea ce cunoaştem tot din cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Cel care a înviat pe Domnul Iisus ne va învia şi pe noi cu Iisus şi ne va înfăţişa împreună cu voi” (II Corinteni 4, 14).

Iubiţi credincioşi,
Biserica noastră Ortodoxă este, înainte de toate, o Biserică a Învierii, iar învierea Mântuitorului Iisus Hristos, cea mai mare din câte minuni a săvârşit, se află în miezul teologiei, al cultului creştin şi în inimile noastre. Pentru ortodoxie, nici un cuvânt nu este mai adevărat decât cel scris cu inima strânsă de Sfântul Apostol Pavel către Corinteni, faţă de îndoielile ce umbreau unele cugete: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră” (I Corinteni 15, 14).

Învierea Domnului este temelia învierii noastre. Este însuşi tâlcul întregii Scripturi, este lumina ce dezvăluie toate prefigurările Vechiului Testament, deschizându-ne mintea ca să pricepem Scripturile (Luca 24, 25). Prin înviere, Iisus Hristos se proslăveşte cu slava pe care a avut-o mai înainte ca să fie lumea (Ioan 17, 5).

Învierea lui Hristos restabileşte pentru noi toţi şi pentru totdeauna cele vătămate prin păcat. Faptul se lămureşte prin aceea că, fiind Domnul Iisus Hristos „Cel întâi născut din morţi” (Apocalipsa 1, 5), El este astfel şi pârga învierii noastre (I Corinteni 15, 20). De aceea prăznuim Paştele Învierii ca pe cea mai înaltă bucurie, de aceea cinstim şi Sfânta Duminică – Ziua Domnului – ca pe ziua Învierii. Retrăim învierea cu fiorii înnoirii în fiecare an şi la fiecare Sfântă Liturghie, care ne repune prin toată slujba rânduită şi prin taina ei în directă legătură cu istoria mântuirii noastre şi în comuniune cu momentele de seamă ale întrupării şi lucrării Fiului lui Dumnezeu în lume. Între toate acestea, Învierea este pisc al semnelor dumnezeieşti şi izvor al vieţii.

Cu credinţă şi dragoste, prăznuiţi şi vă bucuraţi în această sfântă zi a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos! Iubirea Lui faţă de noi o arată Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul său de Paşti: „Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Nimeni să nu iasă flămând. Toţi să vă îndulciţi din ospăţul credinţei, toţi luaţi bogăţia bunătăţii”.

Dragii mei,
În aceste luminate zile ale măreţului praznic Învierea Domnului, vă doresc din suflet să aveţi parte de pace şi bucurie, iubire faţă de semeni şi bună înţelegere.

Familiile să vă fie ocrotite de Hristos Domnul Cel înviat a treia zi din morţi, iar noi, toţi deopotrivă, ierarhi, preoţi şi credincioşi, să iubim Biserica Sa cea dreptmăritoare, făcând dovada adevăraţilor fii şi fiice ale Sfintei Ortodoxii.

Dorindu-vă tuturor să vă îndestulaţi din darurile Sfintei Învieri, vă adresez cuvântul mântuitor de Sfintele Paşti:

HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Din milostivirea Domnului Iisus Hristos Cel înviat din morţi,

+Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove

Învierea Domnului, Chișinău 2012

Comentarii

Articole similare