MESAJUL PASCAL AL PREASFINTITULUI NESTOR, EPISCOP DE CORSUN

MESAJUL PASCAL

AL PREASFINTITULUI NESTOR, EPISCOP DE CORSUN

Iubiţi întru Domnul părinţi, fraţi şi surori!

Hristos a Înviat!

În sfânta noapte pascală, prin mila sa nemărginită şi plină de iubire, Dumnezeu ne dă să trăim din nou marele triumf al victoriei vieţii asupra morţii. El ne cheamă la ospăţul  nunţii credinţei, la care devenim în acelaşi timp şi spectatori în taină, şi participanţi a preaslăvitei Învieri din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos.

În această sfântă noapte ne dăm seama foarte clar că Mântuitorul Înviat ne-a lăsat nu doar învăţătura şi poruncile, dar mai întâi de toate ne-a lăsat exemplul şi chipul Său viu, ne-a lăsat pe Sine Însuşi. Învierea lui Hristos înseamnă toată jertfirea şi credinţa, toată suferinţa pentru adevăr, tot curajul şi hotărârea, întreaga iubire manifestată în cursul istoriei umane… Toate acele forţe spirituale, care atât de des ne par slabe şi iraţionale, se dovedesc a fi mai tari decât fierul şi piatra, mai durabile decât timpul şi mai puternice decât moartea.

Dragii mei! În pofida imperfecţiunii lumii care ne înconjoară, în pofida ipocriziei şi instabilităţii morale a societăţii în care trăim şi a păcatelor şi căderilor noastre proprii, în ciuda a toate acestea – corabia Bisericii continuă să avanseze. Domnul nostru Iisus Hristos a venit în această lume pentru ca să salveze oamenii de păcate, de blestem şi de moarte, şi această mântuire se face în Biserică. Să devenim conştienţi de faptul că noi împreună suntem pe bordurile aceleaşi nave salvatoare, că în această noapte pascală împreună cu Hristos cel ce a Înviat din morţi să preaslăvim şi serbăm triumful eliberării noastre personale de păcat şi a victoriei asupra morţii.

Felicitări cu ocazia acestei sărbători, dragilor! Fie ca bucuria Învierii Domnului şi lumina credinţei adevărate să fie mereu cu noi cu toţi.

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!

Nestor, Episcopul Corsunului

Paris, Paştele Domnului, 2012 

Comentarii

Articole similare