Pastorală la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos a Înaltpreasfințitului Nestor, Mitropolitul Corsunului, Exarhul Europei de Vest

Pastorală la Nașterea lui Hristos a IPS Nestor, Mitropolitul Corsunului, Exarhul Europei de Vest

Iubiți în Hristos, părinți, frați și surori,
HRISTOS SE NAȘTE, SLĂVIȚI-L!

În această zi a Nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat încă o dată posibilitatea de a ne apropia cu gândul de ieslea din Betleem, în care Fiul Unul-Născut și Cuvântul lui Dumnezeu a fost așezat de Sfânta Sa Mamă, pentru a contempla din nou iubirea divină și încrederea lui Dumnezeu în oameni.

În dragostea Sa profundă față de oameni, Dumnezeu a dorit ca slava Lui să strălucească pe pământ pentru ca cei de pe pământ, împreună cu cei din ceruri, să se împărtășească din viața Sa veșnică. Dintre toate creaturile Sale pământești, Tatăl Ceresc a ales ființa umană pentru a o împodobi cu chipul și asemănarea Sa. Prin unicul Său Fiu, Iisus Hristos, El trimite în lume pe cel mai autentic și adevărat Om, așa cum a fost omul gândit de Dumnezeu, așa cum fiecare dintre noi are vocația de a deveni.

Să admirăm și noi, iubiți credincioși, încrederea în umanitate pe care Dumnezeu ne-a arătat-o prin întruparea Sa. Cuvântul lui Dumnezeu, coetern și atotputernic, se naște în trup, micșorându-se și luând condiția de rob (Filipeni 2:7) – vine cu umilință ca un nou-născut, înfășat în scutece și așezat într-o iesle pentru animale, din lipsă de adăpost. Ce poate fi mai fragil! Și totuși, tocmai în această fragilitate dezarmantă, în această încredere în om și în această iubire pentru el, Dumnezeu învinge cruzimea, ostilitatea și aroganța lumii care nu-L recunoaște și nu-L primește. Aceste daruri divine de iubire și de încredere, pe care le-am primit în Nașterea lui Hristos, nu ar trebui să lase pe nimeni indiferent. În fața peșterii lui Mesia, cel nou-născut, unde până și steaua se oprește, și omul ar trebui să se oprească și să răspundă la această profunzime de iubire, la acest angajament de încredere. Dacă vom rata ocazia și vom continua să trăim de parcă acum două mii de ani în urmă nimic nu s-a întâmplat, ar însemna să reducem Nașterea lui Hristos la un eveniment din trecut, îndepărtat și lipsit de consecințe, nesemnificativ și steril pentru umanitate. Într-adevăr, nimic nu respinge harul lui Dumnezeu mai mult decât indiferența: „Știu faptele tale; nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! Dar, fiindcă eşti căldicel – am să te vărs din gura Mea” (Apoc. 3:15-16).

Așadar, toți vem vocația de a ne demonstra zelul. Știu, dragii mei, că voi nu sunteți călduți, ci sârguincioși, și că răspundeți cu mare râvnă la vestea cea bună a venirii Mântuitorului. De aceea, vă îndemn să sărbătorim cu inimile împăcare și pline de bucurie Nașterea Cuvântului lui Dumnezeu în trup, ca Împărat al păcii și Mântuitor al sufletelor noastre.
Pacea lui Hristos să fie cu voi toți!

+Nestor, Mitropolit al Corsunului și Exarh al Europei de Vest
Paris, Nașterea lui Hristos
2023/2024

Traducere: ep. Ambrozie

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *