Predica de ziua Sfinților Îngeri și Arhangheli

În numele Tatălui, al Fiului și-al Sfântului Duh,
„Mărimu-vă pe voi arhangheli și îngeri, și toată oastea cea cerească, heruvimi și serafimi care slăviți pe Domnul” Lauda sărbătorii.

Iubiți arhierei, dragi părinți, frați și surori, în această zi marcăm și sărbătorim amintirea sfintelor puteri cerești. Lăudăm și mulțumim oștirile cerești, conduse de arhanghelul Mihail și de alți arhangheli pentru slujba și dragostea lor. Pomenirea lor este un eveniment deosebit în șirul de sărbători bisericești, precum și este o zi specială în viața personală și spirituală a fiecăruia dintre noi care prin taina sfântului botez a primit ocrotitorul său ceresc.

Cine sunt îngerii? Îngerii sunt mesagerii, sunt duhuri slujitoare, care aduc Vestea Dumnezeiască pe pământ și o vestesc omului. Fiecăruia dintre noi i se descoperă o taină deosebită, o providență Dumnezeiască specială și îngerii ajută la descoperirea și realizarea ei.

Dacă am ascultat ieri cu atenție în timpul vecerniei a doua parimie, care relatează despre ivirea îngerului în fața lui Ghedeon, atunci multe am descoperit pentru noi înșine. În această pildă sunt foarte viu redate particularitățile slujirii îngerești: a aduce vestea cea bună, a o tălmăci și a ajuta la realizarea ei. Îngerul s-a arătat înaintea lui Ghedeon și i-a spus: „Domnul este cu tine, voinicule! … Mergi cu această putere a ta şi izbăveşte pe Israel din mâinile Madianiţilor. Iată, Eu te trimit!” (Judecăt. 6:12, 14). Și este important să clarificăm faptul că, în acest moment, poporul israelian a suferit foarte mult în urma opresiunii Madianiților. Ghedeon se întreabă: „Doamne, cum să izbăvesc eu pe Israel? Iată neamul meu este cel mai sărac din seminţia lui Manase, iar eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu” (Judecăt. 6:15). Îngerul îi spune: „Eu voi fi cu tine şi tu vei bate pe Madianiţi, ca pe un singur om” (Judecăt. 6 : 16). „(Ghedeon) i-a zis: „De am aflat eu trecere în ochii Tăi, arată-mi un semn, ca să-mi dovedeşti cele ce-mi vorbeşti: 18. Să nu Te duci de aici, până nu mă voi întoarce la Tine şi-mi voi aduce darul meu şi ţi-l voi da”. Şi Domnul a zis: „Voi sta până te vei întoarce” (Judecăt. 6: 17-18) Câtă îndrăzneală din partea lui Ghedeon! Ce decizie ia îngerul! Ne este clar că îngerul nu este doar un poștaș care aduce o scrisoare sau o telegramă, dar este Mesagerul care împărtășă vestea, trăind-o. El ajută să fie primită vestea, devine parte a acelui mesaj pe care Domnul o descoperă omului. În Noul Testament este ilustrat foarte bine dialogurile dintre Arhanghelul Gabriel și Zaharia, Fecioara Maria. Toate aceste dialoguri înfățișează îngerul ca pe o persoană apropiată omului, slăbiciunilor și virtuților sale.

Dragi părinți, frați și surori, vedem cât de aproape este slujirea îngerilor pentru noi oamenii și cât de milostiv este Domnul, astfel încât chiar și mesagerii Lui devin ajutători în facerea mântuirii noastre. Ei primesc comenzi de la om.

Sărbătorind pomenirea lor, să nu uităm despre slujirea lor. Vom avea o atitudine deosebită față de ei, care ne sunt ajutori în lupta cu forțele necurate, cu îngerii decăzuți, care se luptă permanent cu noi, ca și madianiții cu israelienii. Dea Domnul ca fiecare dintre noi, datorită îngerului păzitor, să primească și să îndeplinească mesajele Dumnezeiești, biruind capcanele și ispitele „duhurilor răului subcerești”. Amin.

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)
Predică rostită la catedrala Sfintei Treimi din Paris, 21 noiembrie 2018

Traducere din rusă: Sosanna Didilica

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *