Predica din duminica a 24-a după Cincizecime

Iubiți părinți, frați și surori,

Ca de obicei doresc să atragem atenția la Apostolul zilei de astăzi. Acesta începe cu cuvintele „Căci El (Hristos) este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii. Desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea, Şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.” (Ef. 2: 14-16)

Acest Apostol parcă subliniază importanța zilei de astăzi – centenarul armistițiului. S-a împlinit o sută de ani de la terminarea Primului Război Mondial. Este o zi de bucurie și de întristare. Această dată importantă are o legătură directă cu sărbătoarea Păcii. Hristos este Pacea noastră. El a venit să distrugă peretele de vrajbă între om și Dumnezeu, El a venit să aducă Pace pe pământ. Mesajul principal al Evangheliei sunt cuvintele Mântuitorului „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă” (In. 14: 27). Primele cuvinte adresate după Învierea Sa din morți au fost: „Pace vouă” (In. 20:21). Acesta este fundamentul vieții noastre duhovnicești.

Ce este pacea? Despre ce fel de pace ne vorbește Evanghelia?

În primul rând, este vorba despre pacea interioară, pacea inimii și, în al doilea rând, putem vorbi despre pacea în societate, despre pacea dintre oameni. Un stareț ortodox, Taddeu de Vitovnița, învăța: „Așa cum sunt gândurile și inima ta, așa îți va fi și viața ta”. Această afirmație este în conformitate cu învățătura Bisericii și a lui Hristos, pentru că vorbește despre prioritatea a ceea ce este în interiorul omului. Realizările vizibile, faptele sunt rezultatele formării invizibile, formării interioare.

Ectenia mare se începe cu cuvintele „Cu (ori în) pace Domnului să ne rugăm” și a doua cerere este „Pentru pacea a toată lumea”. Prima cerere ne îndeamnă ca în pace și cu noi înșine și cu oamenii să ne apropiem de Dumnezeu, iar a două ne învață să ne rugăm pentru pacea în toată lumea. Acest temei al rugăciuni ne-a fost adus de către Hristos.

Este important să subliniem faptul că noi nu putem începe rugăciunea dacă nu suntem împăcați cu noi înșine, cu cei apropiați și cu Dumnezeu. De asemenea, noi nu putem începe să creăm ceva, o inițiativă pozitivă, dacă nu avem pace în inimă și dacă nu este pace între noi și cei apropiați.

După căderea în păcat a primilor oameni s-a distrus pacea. Prin păcat a intrat vrajba. Dușmănia dănțuiește și distruge nu numai omenirea, ci distruge universul întreg. Tot progresul tehnologic s-a dezvoltat pe cale militară cu scopul de a distruge pe dușmani, de fapt, să omoare pe frați și surori, numindu-i dușmani și inamici. În Primul Război Mondial s-a încercat tot armamentul, tot arsenalul pe care îl avea omenirea la începutul secolului XX. Toate acestea s-au făcut din vrajba pe care o avea omul însuși înlăuntrul său. Dragostea pe care a sădit-o Dumnezeu în inimă, omul a înlocuit-o cu ura și distrugerea. Noi rugându-ne, să ne reamintim întotdeauna, că pacea începe nu din exterior, nu în societate, ci în inima omului. Dacă va fi pace în inimile noastre, va fi prezent și Hristos. Despre aceasta foarte frumos spune Apostolul Pavel: „Întru El (Hristos), orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul” (Ef. 2:21).

Noi toți vorbim astăzi de pace și uităm că pacea trebuie lucrată în viața noastră prin smerenie și bunătate, prin dragostea și iertarea. Sărbătorind centenarul să cântăm „Veșnica pomenire” victimelor acestui război și tuturor celor ce în nădejdea veșnică au adormit. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne miluiască și să ne dăruiască Pacea sa cea veșnică. Amin.

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Predică rostită la Biserica Sfinților Petru și Pavel din Clamart, alături de toți reprezentanții cultelor creștine și forțele Armatei Franceze, consiluiului administrativ al orașului și tineretului.

 

Comentarii

Articole similare

Un comentariu la „Predica din duminica a 24-a după Cincizecime

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *