Predica la duminica a 31 după Rusalii

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh.

Iubiți părinți, frați și surori, iată suntem la sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Astăzi este odovania praznicului Botezului Domnului Iisus Hristos. Săptămâna viitoare continuăm timpul obișnuit al anului bisericesc. Trece într-un alt ritm și viața liturgică. În viața cotidiană, de zi cu zi, avem mai multe însărcinări, îndatoriri și răspunderi pe care trebuie să le îndeplinim și la sărbători și în zilele de rând. Biserica ne cheamă spre o trăire autentică și rodnică.

Din relatările Evangheliștilor vedem pe Hristos care a trecut după Botez prin încercări și ispitiri. Nouă ni se arată, exemplu clar și grăitor, cum trebuie și cum e posibil să trecem și noi prin ispite și greutăți, cum să trăim viața aceasta fără ca să ne arătăm prinși de diavol în capcanele lui.

Evanghelia de azi ne arată calea perfectă și înălțătoare care poate să ne conducă spre desăvârșire. Știm că în Vechiul Testament credincioșilor le-au fost date poruncile decalogului, legile morale. Nimeni nu le-a înlocuit, nimeni nu le-a anulat. Porunca dată de Hristos este una mai înaltă și mai desăvârșită. Această poruncă a fost dată unui dregător care, din tinerețe, a îndeplinit toate poruncile. „Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie”. (Lc. 18:22)

Vino de urmează mie”. Tânărul când a auzit s-a întristat s-a descurajat. Bogăția îi era piedică în să meargă după Hristos și cu Hristos.

Aceasta este o încercare la care suntem toți supuși. Dorim oare să-I urmăm lui Hristos? Sfinții Părinți ne învață că pentru urmarea lui Hristos se are în vedere alipirea inimii. Dacă inima slujește unui lucru material sau chiar unei persoane și se alipește în plinătatea sa de acel lucru sau de acea persoană atunci inima nu poate să-L slujească pe Hristos.

Ca într-o simfonie cu Evanghelia de azi, apostolul Pavel în Epistola sa către Coloseni scrie cum trebuie să fie calea ce duce spre desăvârșire. El arată ce și cine trebuie să stăpânească în inima unui creștin. „Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori” și, mai departe, „Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie”. (Col. 3:15-16) Deci, Cuvântul lui Hristos, care este Cuvântul Tatălui să locuiască întru voi – ne cheamă ap. Pavel.

Acestă este chemarea fundamentală din toate timpurile și pentru fiecare persoană botezată în numele lui Hristos. Însă, ca să aducă rod, această împreună-locuire, este nevoie de dragoste și de lucrarea păcii. Și, invers, dacă inima nu are pace și dragoste față de Dumnezeu și aproapele, și se alipește de cele trecătoare, atunci nu-L avem pe Hristos în inimă. Omul s-a depărtat de mântuirea sa.

Apostolii când au înțeles motivul întristării dregătorului, s-au înspăimântat și au întrebat pe Învățătorul Său: „Şi cine poate să se mântuiască?” (Lc. 18:26) Răspunsul la această nedumerire îl dă Hristos: „Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Lc. 18: 27).

La oameni sunt multe cu neputință și Dumnezeu pe toate le rânduiește spre binele și mântuirea noastră. Aceste cuvinte ale Mântuitorului să ne fie întărire în ispitele și încercările noastre.

Încă un lucru pe care a-și dori să-l subliniez este ceea ce ține de autoapreciere, când omul gândește că el a lepădat totul pentru Hristos și el îi slujește fie într-o treaptă preoțească, fie prin frecventarea regulată a slujbelor, fie printr-o altă „fapte bună”, este strașnică orbirea acestor persoane. Fariseii și învățătorii din Legea Veche, la fel, credeau că au lepădat totul și-L slujeau pe Dumnezeu. Însă Hristos pe ei îi dojenea cel mai mult. Să nu se întâmple ceva asemenea și cu noi!

Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea” (Col. 3:16). Acest îndemn al apostolului, citit la sfârșitul lecturii de azi, să ne ajute să vedem greșelile și căderile noastre ca să primim în inimi pe Hristos și-L urmăm cu toată hotărârea.

Așa făcând, ne vom dezrobi de toată alipirile trecatoare și virtuale și ne vom uni cu Mirele cel Veșnic. Amin.

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *