Steaua sus răsare

Steaua sus răsare
Ca o taină mare
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte

Că astăzi Curat
Prea Nevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergînd după rază
Pe Hristos să-L vază

Şi dacă porniră
Îndată-L găsiră
La Dînsul întrară
Şi se închinară
Care bucurie
Şi aici să fie
De la tinereţe
Pîn-la bătrîneţe

Steaua sus răsare
Steaua taină mare
Steaua străluceşte
Magilor vesteşte.

Comentarii

Articole similare