Ziua hramului la biserica Sfintilor Trei Ierarhi din Paris

Pe data de 12 februarie, când Biserica face pomenirea celor Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, mari Dascăli ai lumii şi în duminica Fiului Risipitor, catedrala eparhiei Corsunului şi-a marcat ziua hramului.


Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost prezidată de către ÎPS Amfilohie, mitropolitul de Muntenegro şi Littora (Biserica Ortodoxă Sârbă). Împreună cu el au slujit ÎPS Innochentie, arhiepiscopul de Vilnius şi Lituania, ÎPS Mihail, arhiepiscopul de Geneva şi Europa occidentală (Biseirica Ortodoxă Rusă din Afară Frontierelor ) şi PS Nestor, episcopul de Corsun.

Episcopii au fost înconjuraţi de numeroşi preoţi şi diaconi, oaspeţi ai eparhiei de Corsun. În total, treizeci de clerici s-au împărtăşit de Trupul şi Sângele Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Sfânta Masă. Secretarul comunităţilor ortodoxe moldoveneşti, ieromonahul Iosif (Pavlinciuc), a fost printe cei ce au slujit la această sărbătoare.

La sărbătoare a fost prezent  şi domnul A. Orolov, ambasadorul Federaţiei Ruse în Franţa, precum şi alţi numeroşi enoriaşi şi ctitori ai catedralei.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit în treapta de preot diaconul Maxime Politov, cleric al bisericii Sfinţilor Trei Ierarhi, de către PS Nestor.

La sfârşitul slujbei a fost ţinută predica de către ÎPS Innochentie despre importanţa urmării exemplului Sfinţilor Trei Ierarhi. PS Nestor a ţinut să mulţumescă la toţi cei prezenţi pentru participarea la Sfânta Liturghie, iar enorişilor şi ctitorilor pentru ajutorul acordat la pregătirea sărbătorii.

Fotografii de la sărbătoare priviţi aici.

Comentarii

Articole similare