Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarea care încheie postul Sfintei Marii. Arhanghelul Gavriil a venit cu trei zile mai înainte ca să-i aducă la cunoștință mutarea sa de pe pământ: “Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare”.

Născătoarea de Dumnezeu a primit mesajul cu bucurie mare, și s-a dus pe Muntele Măslinilor să se roage. Aici s-a întâmplat o minune. Când s-a suit acolo Maica Domnului, atunci pomii ce erau pe munte s-au plecat de la sine, dând astfel cinste și închinăciune către Stapâna.

Apoi s-a întors acasa, și îndată s-a cutremurat casa cu totul, iar ea a aprins multe lumânari și a mulțumit lui Dumnezeu, a chemat rudele și vecinii, și-a gătit patul și toate cele necesare pentru îngroparea ei. Le-a spus celor adunați despre cele ce i-a zis îngerul, despre a sa mutare la cer. Femeile chemate au plâns cu tânguire. Iar Preacurata le-a spus, că mutându-se la ceruri, nu numai pe dânsele, ci și pe toată lumea o va cerceta și o va umbri.

Vorbind ea acestea, s-a făcut deodată sunet de tunet, și arătare de mulți nori, care aduceau de la marginile lumii, pe toți ucenicii lui Hristos, aflați în diferite zone ale lumii, la casa Maicii lui Dumnezeu, pentru a fi prezenți la eveniment.

După aceasta, luând Fecioara iertăciune cu toți, s-a culcat pe pat și și-a închipuit preacuratul său trup precum a vrut; și a făcut rugaciune pentru întărirea lumii și pașnica ei petrecere. Și așa în mâinile Fiului și Dumnezeului său și-a dat sufletul.

Și îndată ochii orbilor s-au luminat și auzul surzilor s-a deschis, ologii s-au îndreptat și tot felul de patimă și de boală lesne se tămăduia. După aceea cu făclii și cu cântari au petrecut spre mormânt trupul cel primitor de Dumnezeu. Atunci s-au auzit și îngerii cântând și văzduhul era plin de glasurile cetelor celor mai presus de firea omenească.

Mai-marii iudeilor, invitând pe unii din popor, i-au plecat să se ispitească a surpa jos patul în care zăcea trupul cel de viață începător. Dar dreptatea lui Dumnezeu le-a făcut pedeapsa tuturor prin orbirea ochilor. Potrivit Tradiției, când evreul Antonie s-a apropiat de patul funerar al Maicii Domnului, cu gândul de a-l răsturna, și a pus mana pe pat, un înger i-a tăiat amândouă mâinile “fără de veste odată cu orbirea i s-au tăiat și mâinile ce au rămas lipite de pat…” (Acatistul Adormirii, condac 4). Crezând din tot sufletul aceștia au aflat tămăduire și s-au făcut sănătoși.

Apostolii, sosind la satul Ghetsimani, au așezat acel de viață începător trup în mormânt, și au stat trei zile lânga dânsul, auzind neîncetat glasuri îngeresti.

Prin pronia divina, Apostolul Toma nu a fost prezent la înmormantare, sosind trei zile mai târziu. Întristat că nu s-a învrednicit să asiste la eveniment, a cerut să se deschida mormântul Maicii Domnului pentru a-i săruta mâinile acesteia, dar intrând în mormânt, l-a aflat gol. Era numai giulgiul acolo, rămas mângâiere Apostolilor și tuturor credincioșilor, și mărturie a mutării Născătoarei de Dumnezeu la ceruri. Acest mormânt a fost identificat în Ierusalim, cu toate că sunt persoane care afirmă că Maria ar fi murit la Efes, locul unde a petrecut mulți ani după Înălțarea Domnului.

 

Creștinii sărbătoresc atât moartea și îngroparea, cât și învierea și înălțarea la cer a Maicii Domnului, singura care are o rânduială liturgică a punerii în mormânt asemenea cu cea a Mântuitorului Iisus Hristos.

La Vecernia Adormirii Maicii Domnului în biserică se cântă imne precum Prohodul și Binecuvântările Maicii Domnului, iar Epitaful Maicii Domnului este purtat în procesiune împrejurul bisericii.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului sau “Paștele verii” întărește credința noastră în înviere. Maica Domnului, chiar dacă a fost dusă în ceruri de îngeri, continuă să umble pe pământ și să aline dureri, să tămăduiască răni sau să aducă bucurii oamenilor dați în grija Sa.

Cu ocazia acestei frumoase sărbători felicităm toate femeile care poartă numele Maria !  

 

Comentarii

Articole similare